Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA: Predviđena obaveza državnih organa da u postupcima između sebe razmenjuju podatke koje imaju u posedu, čime se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava. Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke


U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine održan je okrugli sto o nacrtu ovog propisa na kojem je učešće uzelo više od 30 učesnika, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak je istakao da je važeći Zakon o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 61/2015 - odluka US) donet 2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja za kojima se u primeni Zakona ukazala potreba.

Predložene izmene vezano za usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku, odnose se na obavezu državnih organa da u postupcima između sebe razmenjuju podatke koje imaju u posedu, čime se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava. Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke, objasnio je Bošnjak.

Državni sekretar je naglasio da javna rasprava traje do 31. maja i pozvao sve zainteresovane da daju komentare i sugestije koji će dodatno unaprediti ovaj propis.

Generalni sekretar pokrajinske Skupštine Nikola Banjac je, u ime ove institucije, pozdravio učesnike okruglog stola i istakao da su vrata Skupštine Vojvodine uvek otvorena za ovako važne teme koje doprinose razvoju demokratije u Srbiji.

Na raspravi su pored predstavnika političkih partija učestvovali i predstavnici akademske zajednice, profesori Pravnog fakulteta, predstavnici Pokrajinske izborne komisije i Grada Novog Sada.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.05.2019.
Naslov: Redakcija