Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA NALOŽIO DA SE ISPITA KO JE ODGOVORAN ZA PLENIDBU IMOVINE OSNOVNOG SUDA U NIŠU: VSS SE ZALAżE DA TUżIOCI PLAćAJU SPOROVE KOJE IZGUBE


Visoki savet sudstva (VSS) neće dozvoliti plenidbu imovine Osnovnog suda u Nišu i odvojiće novac za plaćanje duga od 214.500 dinara D.S. iz Kuršumlije, potvrdio je Dragomir Milojević, predsednik VSS-a. On je dao nalog da se ispita ko je napravio propust i doveo pravosuđe u ovakvu situaciju, a eventualni odgovorni snosiće posledice. Takođe je oživeo inicijativu da tužioci plaćaju sporove koje izgube.

- Naravno da nećemo dozvoliti iznošenje imovine iz suda. Dostojanstvo države bi svi trebalo da poštuju - kaže Milojević.

Dug prema D.S. nastao je kada je on pravosnažno oslobođen u krivičnom postupku za izazivanje saobraćajne nesreće. Sud je odredio da ima pravo na naknadu troškova postupka i advokata, a novac je prvo pokušao da naplati sa računa suda. Međutim, Osnovni sud u Nišu oglasio se nenadležnim i predmet uputio Prvom osnovnom sudu u Beogradu, jer je krajnji dužnik Republika Srbija. U tom prepucavanju prošlo je pet meseci, pa je D.S.-ov advokat izabrao prinudnu naplatu plenidbom, preko izvršitelja, koji je već popisao sudske kompjutere. Advokat Stanimir Đurić najavio je nove plenidbe jer ima izvršne presude na još 1,2 miliona dinara.

Milojević kaže da će interna "istraga" pokazati ko je zakazao - Prvi osnovni sud u Beogradu ili Osnovni sud u Nišu.

- Pravo poverioca je da bira način izvršenja i to nije sporno, ali do sada nismo imali slučaj da neko pleni sudsku imovinu. Uglavnom se vršila naplata sa računa sudova - objašnjava Milojević.

Prema Milojevićevim rečima, sudovi su vrlo često u blokadi, ali to bude samo neko vreme, dok im ne stigne novac sa računa VSS-a. Svaki sudija bi u rešenju o izvršenju trebalo da navede da se troškovi postupka mogu realizovati u roku od 60 dana. Za to vreme sudovi treba da obaveste VSS i traže novac.

Posebno je pitanje zašto sudovi plaćaju troškove postupka budući da je tužilaštvo izgubilo spor.

- Već dugo predlažemo da tužioci plaćaju sporove koje izgube, jer imaju zaseban račun, ali to rešenje nikako da bude ozakonjeno - kaže Milojević.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, šokirana je onim što se desilo u Nišu:

- Zaprepašćena sam da država može da dozvoli da zbog njenog duga dođe do plenidbe. I šta da radimo ako i drugi advokati počnu da naplaćuju potraživanja plenidbom? Da zatvorimo sudove, izbacimo sudije, pa da sude na ulici?! -

Boljević očekuje da je ovo ipak bio eksces koji se neće ponoviti. Takođe se pita kako je moguće da javni izvršitelj pleni osnovna sredstva za rad suda, jer je plenidba osnovnih sredstava Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014) zabranjena.

Za razliku od nje, Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, nije iznenađen i napominje da je već bio sličan slučaj u Jagodini. Tada je jedan advokat imao ogromno potraživanje prema tamošnjem sudu, pa je od sudskog obezbeđenja tražio ključ cele zgrade. Do plenidbe suda ipak nije došlo, već je dug namiren.

Do 2012. godine pravosudni budžet bio je pod kontrolom Ministarstva pravde. Tada su troškovi i plate sudija prebačeni na VSS, dok su investicije i plate ostalih zaposlenih u pravosuđu ostale pri Ministarstvu. Zakonom o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon i 13/2016) predviđeno je da će od 1. januara 2017. godine ceo pravosudni budžet biti u nadležnosti VSS.

U Advokatskoj komori Srbije nemaju precizne podatke koliki je trenutni dug sudova prema advokatima. Prošle jeseni pravosuđe je zbog oslobađajućih presuda i naknada advokatima i veštacima bilo dužno više od 838 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 19.05.2016.
Naslov: Redakcija