Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: IZVRšITELJI I SUDOVIMA PLENE IMOVINU. ZBOG DUGA OD 214.500 DINARA POPISANI RAčUNARI IZVRšNOG ODELJENJA OSNOVNOG SUDA U NIšU


Izvršitelji su počeli da kucaju i na vrata sudova i da im plene imovinu. U Izvršnom odeljenju Osnovnog suda u Nišu javni izvršitelj Miljan Trajković popisao je njihova dva kompjutera i dva monitora, a ova oprema uskoro će biti prodata na licitaciji kako bi se nadoknadio dug od 214.500 dinara D.S. iz Kuršumlije.

D.S. je, naime, oslobođen optužbe u krivičnom postupku koji se pred ovim sudom vodio protiv njega. On je bio optužen za izazivanje saobraćajne nesreće, a na suđenju u Osnovnom sudu je utvrđeno da nije kriv. U toj istoj oslobađajućoj presudi je navedeno da ima pravo na nadoknadu troškova krivičnog postupka i svoje i braniočeve nužne izdatke, koji padaju na teret budžetskih sredstava suda.

D.S. je nakon toga podneo uredan zahtev da mu se isplati dosuđena nadoknada, ali kako je vreme prolazilo i svi rokovi su prošli, bio je primoran da angažuje javnog izvršitelja.

Njegov punomoćnik i jedan od izvršnih poverilaca, niški advokat Stanimir Đurić, objašnjava da je najpre pokušao da dug naplati preko sudskog računa.

Međutim, tada se Osnovni sud u Nišu oglasio nenadležnim da postupi po izvršnoj odluci. Zato je predmet ustupio Prvom osnovnom sudu u Beogradu, jer je krajnji dužnik Republika Srbija.

- Kako nisam uspeo ni posle pet meseci da na ovaj način dođem do svog i novca svojih klijenata, odlučio sam da dug naplatim popisom stvari - kaže Đurić. - I to kompjutera baš onih izvršnih sudija koje su se oglasile nenadležnim i poslale me u Beograd.

Advokat Đurić najavljuje da će Osnovni sud u Nišu uskoro da ostane i bez druge imovine. Jer, devetorici njegovih klijenata, oslobođenih od optužbi, sud je dužan da nadoknadi troškove koje su imali tokom krivičnog postupka i njemu kao advokatu na ime zastupanja.

- Osnovni sud treba da plati 1,2 miliona dinara, plus ostale troškove. Predviđeno je da ova potraživanja mogu da se naplate iz budžetskih sredstava Visokog saveta sudstva ili prodajom pokretnih ili nepokretnih stvari sudova. A dug ću naplatiti makar morali da se popisuju i stolovi i stolice predsednika Osnovnog suda - kaže Đurić.

Đurić upozorava na to da se prinudnim izvršenjem, na koje je primoran, uvećavaju sudski dugovi za troškove izvršitelja i troškove licitacije. Ukazuje i na to da sudovi imaju ogromne dugove i prema strankama i prema advokatima i, ukoliko bi svi krenuli na prinudnu naplatu, mnoge pravosudne ustanove bi otišle na doboš.

Goran Spasić, predsednik niškog Osnovnog suda, nije želeo da komentariše ovu paradoksalnu situaciju da privatni izvrištelj pleni imovinu sudskim izvršiteljima.

Februara 2015. godine, Osnovni sud u Nišu isplatio je obeštećenje trideset četvorici osuđenika, kojima su nanete povrede tokom pobune u niškom zatvoru 26. novembra 2006.

Isplata svakom zatvoreniku po 3.500 evra odštete, i oko 1.500 dinara kao nadoknade sudskih troškova, naložena je presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, zbog neprocesuiranja torture nad osuđenicima.

Novac je isplatilo Ministarstvo pravde preko Osnovnog suda u Nišu.

Izvor: Vebsajt Novosti, Miša Ristović, 18.05.2016.
Naslov: Redakcija