Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD U NOVOM SADU: Potvrđena presuda o raskidu ugovora o dugoročnom stambenom kreditu indeksiranom u švajcarskim francima


Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda o raskidu ugovora o dugoročnom stambenom kreditu indeksiranom u švajcarskim francima, saopštilo je Udruženje za zaštitu korisnika finansijskih usluga "Efektiva".

Po toj presudi, nakon raskida ugovora, korisnik banci duguje 3,8 miliona dinara umesto 9,5 miliona koliko je bilo predviđeno planom otplate, pa je korist za tužioca evidentna, navodi se u saopštenju.

Presudom su konstatovani uslovi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, a koje se tiču enormnog skoka kursa franka u odnosu na dinar i evro, ali i zbog bolesti dužnika, u ovom slučaju.

Prema faksimilima rešenja Apelacionog suda iz Novog Sada, banka je klijentu pustila u tečaj stambeni kredit u iznosu od 5,69 miliona dinara u oktobru 2008. godine. Mesečna rata otplate kredita je u početku bila 34.000 dinara, da bi u jednom trenutku dostigla 82.000 dinara.

Sud je u obrazloženju odluke naveo da iz utvrđenih činjenica nesumnjivo proizilazi da je od zaključenja ugovora pa do podnošenja tužbe došlo do promenjenih okolnosti – rasta CHF valute, nastupanja bolesti kod korisnika kredita i otežanog ispunjavanja njegovih obaveza, čime su se "ispunili uslovi propisani odredbom 133 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti".

Takođe, konstatovano je narušavanje načela jednakosti uzajamnih davanja sadržano u članu 15 Zakona o obligacionim odnosima, kao i nedovoljna informisanost korisnika u predugovornoj fazi o svim rizicima podizanja kredita indeksiranog u švajcarskoj valuti.

Iz Efektive podsećaju da je nedavno doneta i jedna odbijajuća presuda na Apelacionom sudu u Beogradu, uprkos prethodnoj odluci Vrhovnog suda kojom se ista takva presuda ukida u delu za raskid ugovora i vraća na ponovno odlučivanje, čime, kako ocenjuje ovo Udruženje "sudije beogradskih sudova (Viši i Apelacioni sud) zapravo jedini u Evropi smatraju da su CHF krediti potpuno zakoniti".

U saopštenju Efektive se takođe podseća na iskustvo zemalja u regionu - na presude i Sloveniji i BIH o apsolutnoj ništavosti takvih ugovora, na tri presude Evropskog suda pravde koji je poništio valutnu klauzulu ovih kredita, kao i na zakone o konverziji koji su doneti u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Mađarskoj.

Izvor: Vebsajt Politika, 18.04.2018.
Naslov: Redakcija