Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD U BEOGRADU: Pravosnažnom presudom odbijen zahtev za raskid ugovora dužniku u švajcarskim francima zbog promenjenih okolnosti. Ovo je "pilot presuda", a očekuje se i da Vrhovni kasacioni sud zauzme pravni stav o ovim spornim pitanjima


Ugovor o kreditu u kome je kriterijum za indeksaciju švajcarski franak nije pao na sudu. Naime, Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je odbačena tužba za poništenje ugovora o stambenom kreditu u švajcarskim francima iz 2008. godine između klijenta i banke. Istovremeno odbijen je tužbeni zahtev za raskid tog ugovora zbog promenjenih uslova, odnosno rasta kursa švajcarskog franka.

Ovo je pravosnažna presuda, ali tužilja još uvek ima pravo da uloži vanredni pravni lek Vrhovnom kasacionom sudu. Naime, Građansko odeljenje sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu u saopštenju je ukazalo da se u ovom slučaju "radi o 'pilot presudi' – prvoj presudi, koja je ekspedovana iz suda, jer se očekuje da nezadovoljna stranka uloži zahtev za reviziju kako bi Vrhovni kasacioni sud (VKS) zauzeo pravni stav o ovim spornim pitanjima".

Do donošenja odluke VKS, sudijama ovog građanskog odeljenja predloženo je da zastanu sa odlučivanjem po žalbama radi jednakog postupanja u jednakim stvarima, koje se zasnivaju na istom činjeničnom stanju i pravnom osnovu, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

U ovom slučaju ugovor o stambenom kreditu u švajcarskim francima zaključen je 3. januara 2008. godine, a tužilja se obavezala da će kredit vraćati u mesečnim ratama sa kamatom po promenljivoj nominalnoj kamatnoj stopi od 6,3 odsto na godišnjem nivou na dan zaključenja ugovora, koja predstavlja osnovnu kamatnu stopu banke uvećanu za maržu banke.

Međutim, tužbom od 16. decembra 2015. godine korisnica kredita je tražila od suda da utvrdi da je ugovor ništavan, tvrdeći da odredba o kamati predstavlja bitan element ugovora o kreditu, a zaključenjem aneksa ugovor nije postao punovažan jer odredba o kamati "ugrožava" opstanak čitavog ugovora o stambenom kreditu.

Potvrđenom presudom Višeg suda u Beogradu odbačena je tužba u pogledu tog zahteva "zbog nedostatka pravnog interesa jer je odredba o kamati aneksom ugovora izmenjena i usaglašena sa zakonom".

Viši sud je odbio i eventualni tužbeni zahtev za raskid ugovora o stambenom kreditu zbog izmenjenih okolnosti, jer prema stavu tog suda za to nisu ispunjeni ni objektivni ni subjektivni uslovi.

Apelacioni sud je ovde zaključio da promena valute kursa švajcarskog franka nije neuobičajena pojava ni na domaćem ni na međunarodnom deviznom tržištu, napominjući u svojoj odluci, da se rast kursa bilo koje valute, pa i švajcarskog franka, u odnosu na dinar, koji se već dogodio u prošlosti, mogao predvideti.

 – Ovo posebno kada se ima u vidu istorijsko kretanje vrednosti dinara u odnosu na nemačku i ostale valute u proteklim decenijama, jer je opšte poznato da je depresijacija dinara tokom hiperinflacije u periodu od 1992. do 1994. godine postojala na dnevnom nivou i ista je iznosila preko 300.000.000 odsto - naveo je Apelacioni sud.

Dodao je da kod takve "istorije" kretanja kursa dinara u odnosu na svetske valute u bliskoj prošlosti, depresijacija dinara u odnosu na švajcarski franak nije nepredvidiva, te se to moglo predvideti u vreme zaključenja ugovora.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 05.04.2018.
Naslov: Redakcija