Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Zakonom nije propisan način isplate zarade, odnosno nije propisano da se zarada mora uplatiti na tekući račun zaposlenog


Poslednjih meseci država sve glasnije poziva penzionere da odustanu od poštara i penzije počnu da primaju preko tekućih računa. Nijedan propis u Srbiji, međutim, najstarije građane, baš kao ni radnike, ne obavezuje da do svog novca dolaze preko banaka. I među zaposlenima sve je više onih koji bi svoju platu radije videli u koverti, a ne na računu. Tako bi izbegli bankarske troškove koji godišnje iznose najmanje 1.200 dinara.

Zaposleni su već zaboravili blagajne i redove pred vratima kada "krene" plata. Gotovinske isplate su još "žive" samo kod poslodavaca koji ne plaćaju poreze i doprinose na pun iznos plate, pa tako izbegavaju poreznike. Legalna, propisno oporezovana, plata "na ruke" izašla je iz mode, ali ne i iz zakona.

- Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) nije propisan način isplate zarade, odnosno nije propisano da se zarada mora uplatiti na tekući račun zaposlenog - rečeno je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. - Pravilnikom o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade ("Sl. glasnik RS", br. 90/2014) je propisano da obračun zarade, "platni listić", sadrži podatke o zaposlenom, uključujući i naziv banke i broj računa na koji se isplaćuje zarada. Ovo znači da poslodavci za zaposlene koji nemaju otvoren tekući račun u nekoj banci, koji su se izjasnili za isplatu zarade "na ruke", ne popunjavaju ove podatke u "platnom listiću".

Da ni po jednom propisu za koji su oni nadležni, građani za prijem plata i penzija nisu obavezni da imaju otvorene tekuće račune, niti poslodavac i država smeju time da ih uslovljavaju, potvrdili su i u Narodnoj banci Srbije.

- Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) propisuju se vrste platnih usluga, među kojima je usluga otvaranja i vođenja platnog računa, kao i to ko može da pruža platne usluge. Na osnovu ovog zakona NBS je donela Odluku o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015). Ali navedenim Zakonom i Odlukom nije utvrđena obaveza da fizička lica moraju da otvore tekući račun u banci na koji će primati uplate zarade od poslodavca, niti drugi propisi NBS regulišu ovo pitanje - ističu u NBS-u.

Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca, objašnjava da je jednostavnije iz ugla poslodavca da plate radnicima isplaćuju preko tekućih računa.

- U suprotnom, taj iznos bi dizali iz banke i time rizikovali da ih neko i opljačka - kaže Atanacković. - Transferom preko banaka zaobilaze ovu proceduru, a i većini radnika to više odgovara. Zaposleni žele da koriste kartice, podižu kredite. Moderne zemlje su skoro potpuno izbacile keš iz upotrebe.

Sa druge strane, Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) propisuje da građani mogu za izvršavanje platnih transakcija da imaju tekuće i druge platne račune. Tim zakonom propisano je da su preduzeća i preduzetnici dužni da otvore tekući račun kod banke, a da građani - mogu da imaju tekuće račune.

- Propisana obaveza pravnih lica i preduzetnika da novčane poslovne transakcije obavljaju preko tekućeg računa u funkciji je ostvarivanja planirane fiskalne politike, suzbijanja sive ekonomije i jačanja finansijske discipline - ističu u Ministarstvu finansija. - Za razliku od preduzeća i preduzetnika, ovim zakonom propisano je da fizička lica koja ne obavljaju delatnost mogu za izvršavanje platnih transakcija imati tekuće i druge platne račune kod pružalaca platnih usluga, utvrđenih zakonom kojim se uređuju platne usluge.

- Kada je o isplati penzija reč, prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne postoji zakonska obaveza da korisnici penzije moraju da imaju otvorene tekuće račune - rečeno je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. - Korisnici penzije se dobrovoljno opredeljuju da li će penziju primati preko tekućeg računa, ili na kućnu adresu i u skladu s tim, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje im vrši isplatu penzije.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 18.04.2017.
Naslov: Redakcija