Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Pojašnjenje Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja


Povodom obraćanja Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine vezano za primenu Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine, donetog od strane Ministra pravde 11.03.2020. godine, i različitog tumačenja stava 6. i 7. Preporuke, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 18.03.2020. godine doneo sledeći

ZAKLjUČAK

U toku trajanja vanrednog stanja održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganje.

Pod suđenjima koja ne trpe odlaganja u prvom stepenu smatraju se:

U krivičnoj materiji, suđenja u predmetima:

- u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

- koja se vode za krivična dela iz člana 235, 248 i 249 KZ,

- protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII KZ,

- koji se odnose na nasilje u porodici,

- u kojima postoji opasnost od zastarelosti,

- za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja glavni pretresi se odlažu.

U građanskoj materiji, suđenja u predmetima:

- u kojima treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju),

- u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici,

- u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja,

- u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije, kao i

- izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

U svim ostalim predmetima počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja ročišta se odlažu.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija