Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Strukovna pravosudna udruženja i predstavnici civilnog sektora odustali od daljih razgovora o Ustavnim amandmanima


Predstavnici strukovnih udruženja sudija, tužilaca i pravosudnih pomoćnika, kao i članovi nevladinih organizacija koje su okupljene oko Nacionalnog konventa za pregovore sa EU napustile su okrugli sto o izmenama Ustava koje je u Novom Sadu organizovalo Ministarstvo pravde.

Prema rečima Milana Antonijevića, direktora JUKOM-a i koordinatora Nacionalnog konventa za poglavlje 23, razlog za napuštanje je uvredljiv odnos koji su prema sudijama i tužiocima pokazali predstavnici Ministarstva pravde.

Od samog početka okruglog stola čuli smo salve uvreda i nipodaštavanja rada sudija i tužioca. Ni u jednom trenutku razgovor nije izgledao kao javna rasprava. U jednom trenutku smo odlučili da to više ne moramo da trpimo i napustili smo razgovor – kaže Antonijević.

Prema njegovim rečima, pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović je prednjačio u nipodaštavanju rada sudija i tužilaca, što je, kako dodaje, ličilo na lični obračun njega i imaginarnih neprijatelja. Antonijević sumnja da će posle ovih uvreda strukovna udruženja i nevladine organizacije da učestvuju u preostalim okruglim stolovima koji se tiču Ustavnih amandmana.

Mislim da je ovo bila kap koja je prelila čašu. Predstavnici ministarstva moraju da imaju poštovanja prema sudijama i tužiocima koji su odlučili da učestvuju u razgovorima. Dijalog ne bi smeo da bude doživljavan kao lični obračun – ističe Antonijević.

Razgovore su između ostalih napustili Udruženje tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, nevladine organizacija okupljene oko Nacionalnog konventa za pregovore sa EU. Na sastanku su ostali predstavnici Alumni kluba Pravosudne akademije, Udruženje sudija Prekršajnog suda, član Visokog saveta sudstva Savo Đurđić…

Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe predložen je u skladu sa evropskim standardima Venecijanske komisije i njihova je suština da se uspostavi nezavisnost pravosuđa i njegova odgovornost, izjavio je pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović.

"Njihova suština je da se sa jedne strane uspostavi nezavisnost pravosuđa, a sa druge strane njegova odgovornost, što će građanima omogućiti da im se u sličnim situacijama slično sudi i na efikasan način", rekao je Backović na okruglom stolu u Novom Sadu.

Backović je odbacio kritike koordinatora radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23 (u pristupnim pregovorima sa EU) Milana Antonijevića u pogledu održavanja novog kruga javnih rasprava i predloženih ustavnih amandmana, navodeći da je cilj javnih rasprava da zainteresovani daju mišljenja i usmenim putem.

On je dodao i da predloženi ustavni amandmani ne izlaze iz strateških okvira koji su preuzeti Poglavljem 23, kao i da se pretežni deo Radnog teksta izmena Ustava zasniva na stavovima organizacija civilnog društva iznetim u prethodnom krugu javne rasprave.

Predsednik Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Aleksandar Martinović istakao je da će Ministarstvo pravde kada su u pitanju predloženi ustavni amandmani u skupštinskoj većini naići na pouzdanog partnera za razgovor o njima i podršku.

"Apsolutno se ne slažem sa onima koji misle da je ustavnim amandmanima uspostavljena prevaga zakonodavne i izvršne vlasti nad sudskom. To apsolutno nije tačno, ja čak mislim da su i Narodna skupština i Vlada izgubile značajan deo ingerencija kada je u pitanju izbor sudija i tužioca i njihov rad", naglasio je Martinović.

Potpredsednica Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Ivana Stojiljković rekla je da to udruženje ima određene primedbe koje se odnose na izbor na prvu sudijsku i tužilačku funkciju i konstitucionalizaciju obuke, što može da omogući diskriminaciju sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

Potpredsednik Alumni kluba Pravosudne akademije Goran Petković rekao je da je ogromno civilizacijsko postignuće to što je obuka na Pravosudnoj akademiji uvedena kao obavezna.

Predsednik Glavnog odbora Udruženja sudija prekršajnih sudova Srbije Milan Marinović rekao je da to udruženje nije zadovoljno uvođenjem institucije za obuku kao jedine prohodnosti za ulazak u pravosuđe, kao i predloženim brojem članova i načinom odlučivanja u Visokom savetu sudstva.

Marinović je pozdravio što je predviđen izbor sudija na stalnu funkciju, što će Vrhovni kasacioni sud u buduće biti Vrhovni sud i što je predloženo da Visoki savet sudstva odlučuje o statusnim pitanjima od značaja za rad sudova i sudija, ali je naveo da to udruženje nije zadovoljno, pored ostalog, uvođenjem institucije za obuku kao jedine prohodnosti za ulazak u pravosuđe, kao i predloženim brojem članova i načinom odlučivanja u VSS.

Podsetimo, ovo nije prvi put da predstavnici strukovnih udruženja i nevladinog sektora napuštaju konsultacije o izmenama Ustava. Krajem prošle godine oni su to učinili zbog odbijanja Ministarstva pravde da izađe sa predlogom Ustavnih rešenja, dovodeći u pitanje svrsishodnost pregovora o dokumentu koji niko nije video.

Kada je početkom ove godine ministarstvo objavilo nacrt Ustavnih amandmana, pojedina rešenja su naišla na usaglašenu kritiku pravosudne javnosti. Glavne kritike su se odnosile na to da izvršna vlast Ustavnim amandmanima želi da učvrsti kontrolu nad pravosuđem, iako se u izmene Ustava ulazi kako bi se umanjio uticaj politike na rad sudstva i tužilaštva.

Izvor: Vebsajt N1 i Danas, 19.02.2018.
Naslov: Redakcija