Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POLICIJI: ZAšTITNIK GRAđANA NAVODI DA JE POTREBNO UNAPREDITI PREDLOG ZAKONA KAKO U OBLASTI PRAVA DETETA, TAKO I U POGLEDU VRšENJA BEZBEDNOSNIH PROVERA, POSEBNIH SLUčAJEVA PRESTANKA RADNOG ODNOSA, POLIGRAFSKOG ISPITIVANJA, DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI ZA "CURENJE" INFORMACIJA IZ ISTRAGE I PLASIRANJA INFORMACIJA U JAVNOST KOJIMA SE VREđAJU PRAVA GRAđANA


Predlog zakona o policiji koji je Vlada Republike Srbije 31. decembra 2015. godine uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije u određenoj meri je unapređen u skladu sa primedbama koje je Zaštitnik građana uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova u Mišljenju na Nacrt zakona o policiji od 17. avgusta 2015. godine, čime su pojedini nedostaci po ostvarivanje prava građana (i pripadnika Policije), pravnu sigurnost i primenu zakona, koja je Nacrt zakona sadržao, otklonjeni.

Nakon sagledavanja Predloga zakona o policiji, u cilju unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda, Zaštitnik građana upućuje Mišljenje kojim ukazuje na aspekte koje bi trebalo posebno dodatno razmotriti i unaprediti.

Naziv i predmet zakona nisu usklađeni. Naziv zakona upućuje na užu materiju od one koja je njime obuhvaćena. Predlogom zakona uređuju se i unutrašnji poslovi, organizacija i nadležnost Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva, iako to značajno prevazilazi policijske poslove, organizaciju i nadležnost Policije.

Posledice neusklađenosti u nazivu i predmetu Predloga zakona posebno dolaze do izražaja u poglavlju koje se odnosi na kontrolu rada, kako unutrašnju tako i spoljašnju, te se tako Predlogom zakona propisuje spoljašnja i unutrašnja kontrola rada Ministarstva. Predložena rešenja i dalje ne predstavljaju jasno definisane oblike demokratske kontrole rada policije.

Kao nosioci spoljašnje kontrole, pre nezavisnih državnih organa nadležnih za poslove nadzora i drugih ovlašćenih državnih organa i tela, posebno su navedeni organi koji, prema Ustavu Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), uopšte nemaju kontrolna ovlašćenja. Skupštinama jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, uključujući i gradske opštine, data je kontrolna uloga, a Zaštitnik građana, nezavisna institucija Ustavnog ranga, jedina izričito ovlašćena da pored zakonitosti, kontroliše i pravilnost rada organa uprave, nije izdvojena kao jedan od nosilaca spoljašnje kontrole.

Tekst Predloga zakona je potrebno unaprediti kako u oblasti prava deteta, posebno u odnosu na decu žrtve krivičnih dela i decu žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja tako i u pogledu vršenja bezbednosnih provera, posebnih slučajeva prestanka radnog odnosa, poligrafskog ispitivanja, disciplinske odgovornosti za "curenje" informacija iz istrage i plasiranja informacija u javnost kojima se vređaju prava građana.

Mišljenje Zaštitnika građana je dostavljeno Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja u okviru Prvog vanrednog zasedanja u 2016. godini, razmatra i ovaj Predlog zakona.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 18.01.2016.
Naslov: Redakcija