Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. NOVEMBRA 2015. GODINE NASTAVAK ŠESTE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA - RAZMATRANJE AMANDMANA NA PREDLOGE ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRżAVNOM PREMERU I KATASTRU, O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREđENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAđANA, O TRGOVAčKOM BRODARSTVU I O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA


Narodna skupština Republike Srbije je 18. novembra 2015. godine obavila načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je predstavio ministar zdravlja, Zlatibor Lončar.

Narodna skupština Republike Srbije nastavlja sa radom u četvrtak, 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 časova, kada će poslanici razmatrati u pojedinostima, kao i amandmane na:

1. Predlog zakona o ozakonjenju objekata;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru;

3. Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana;

4. Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu;

5. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima;

Izvor: Redakcija, 18.11.2015.