Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POLICIJI: POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE NAZADOVOLJAN JE NACRTOM OVOG PROPISA ZBOG ODREDBI KOJE PROPISUJU DA AKO POLICIJSKI SLUżBENIK DVE GODINE ZAREDOM DOBIJE NEGATIVNU OCENU ZA RAD PREKIDA MU SE RADNI ODNOS U MINISTARSTVU, DA SE MINISTRU DAJU OVLAšćENJA DA MOżE DA NAREDI SNIMANJE SVIH POLICIJSKIH SLIżBENIKA BEZ ODOBRENJA TUżILAšTVA, KAO I POSTOJANJE PROVOKACIJE KRIVIčNIH DELA NAD POLICIJSKIM SLUżBENICIMA


Rukovodstvo Policijskog sindikata Srbije za 23. novembar 2015. godine najavljuje početak štrajka glađu, zbog loše finansijske situacije i neprofesionalanog rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Sindikat kritikuje i Nacrt zakona o policiji navodeći da u njemu postoji niz članova koji propisuju da ako policijski službenik dve godine zaredom dobije negativnu ocenu za rad prekida mu se radni odnos u Ministarstvu, da se ministru daju ovlašćenja da može da naredi snimanje svih policijskih sližbenika bez odobrenja Tužilaštva, što smatraju presijom, kao i postojanje provokacije krivičnih dela nad policijskim službenicima, precizira Veljko Mijalović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.

Specijalni savetnik ministra unutrašnjih poslova, Amadeo Votkins, odbacio je kritike predsednika Policijskog sindikata Srbije u vezi sa Nacrtom zakona, navodeći da će novim reformskim procesima i pravilima, koja se uvode u MUP-u, sistem bezbednosti biti kvalitetniji.

Povodom kritika da će karijerni sistem napredovanja nositi oznaku tajnosti, Votkins navodi da podzakonski akti za karijerno napredovanje neće nositi oznaku tajnosti, već da će biti transparentni, čime će policijski službenici u sistemu, u svakom momentu, znati pravila i mogućnosti napredovanja i usavršavanja.

Votkins je objasnio da su uslovi i postupak sticanja višeg čina ili zvanja u MUP-u propisani Nacrtom zakona, te da će odredbe biti razrađene i preciznije definisane podzakonskim aktima, Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnikom o karijernom napredovanju, ocenjivanju.

Reagujući na navode da pojedini članovi Nacrta zakona predviđaju mogućnost prestanka radnog odnosa za policajce koji dve godine zaredom dobiju negativnu ocenu, Votkins je ukazao da je takav osnov na snazi i za državne službenike koji rade u držvnoj upravi.

Takođe, navodi i da Nacrtom zakona nije predviđeno da ministar može da naloži snimanje policijskih službenika, već da policija može obavljati snimanje policijskih službenika prilikom primene policijskih ovlašćenja, otkrivanja prekršaja i krivičnih dela, u cilju zaštite policijskih službenika i analize obavljanja policijskih poslova.

Votkins ističe i da je predviđeno da direktora policije postavlja i razrešava Vlada Republike Srbije kao i do sada.

Odbacio je i kritike da nije bilo javne rasprave o Nacrtu zakona, navodeći da je opsežna javna rasprava o Nacrtu zakona sprovedena u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, kao i na više sesija u Beogradu, na kojima su bili i predstavnici sindikata, koji su imali priliku da iznesu stavove i komentare.

"Neki od komentara koji su konstruktivni su prihvaćeni", navodi Votkins i dodaje da su se sve verzije Nacrta zakona o policiji nalazile na sajtu MUP-a i da su zainteresovani mogli da daju svoj doprinos.

Votkins je naveo da je Evropska komisija afirmativno ocenila većinu odredbi Nacrta zakona, kao i da će neki njegovi članovi biti harmonizovani u skladu sa preporukama.

Izvor: Redakcija, 18.11.2015.