Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA NAVODI DA JE IZVEšTAJ, SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, O STANJU U PRAVOSUđU PRITISAK NA SUDSTVO, DA OBILUJE OPšTIM MESTIMA I PAUšALNIM OCENAMA, KOJE SE NE ZASNIVAJU NA DUBLJOJ ANALIZI I PODACIMA


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva (VSS), Dragomir Milojević, odbacio je kritike na račun pravosuđa iznete u Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije i ocenio da sudije u Srbije rade nezavisno od političkog pritiska. On je ocenio i da ne postoji "veći pritisak" na sudstvo od tog Izveštaja.

Milojević je ocenio da je Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o pravosuđu obiluje opštim mestima, i paušalnim ocenama, koje se ne zasnivaju na dubljoj analizi i podacima.

U prilog tome, Milojević je naveo tezu iz Izveštaja Saveta da VSS ne brani dovoljno sudije od spoljnih uticaja, podsećajući da je VSS u tri navrata izdao saopštenja povodom izjava nekih političara i funkcionera.

Nakon toga je, kako je rekao, Vlada Republike Srbije donela Zaključak o usvajanju kodeksa ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016).

On je istakao da se lično zalaže za to da sudije što manje budu eksponirane u javnosti, jer je, kako je naveo, rad sudova javan, presude se izruču u ime naroda, a sud u svojoj odluci (presudi) kaže šta ima.

Apelovao je i na predstavnike svih institucija da se uzdrže od komentarisanja sudskih postupaka.

"Neka svi ostave sud na miru da radi svoj posao. Sudovi i sudije će najbolje raditi ukoliko nema pritisaka i uticaja, a da li postoje pritisci to mora svaki sudija da zna", rekao je Milojević.

On je ukazao da je svako kometarisanje odluka uticaj na sudsku vlast, posebno ako to čine uticajne osobe, kao što su predstavnici izvršne ili zakonodavne vlasti, jer, kaže, "nije prijatno sudiji da sudi predmet ukoliko pročita izjave u štampi nekog visokog državnog funkcionera koji okrivljenog naziva ubicom, manijakom ili siledžijom i time mu je praktično već presudio".

Mada, kaže, baš u tome i jeste "lepota sudijskog posla i nezavisnosti sudije".

"Mora da postoji i unutrašnja nezavisnost, ne možemo da sve što god nešto kaže da smatramo pritiskom", ističe Milojević.

On istovremeno ukazuje da i "kad komšija nešto kaže ili štampa kad piše o "malim ili visokim kaznama" i to u suštini predstavlja pritisak na viši sud koji treba da odlučuje po žalbi".

"Lajt motiv izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije je da sudije u Srbiji ništa ne rade bez amina političara. To nije tačno", rekao je Milojević.

On je naveo da je sudska vlast osnov svakog demokratskog društva i da je potrebno da sve sudije u Srbiji budu nezavisne i da se odupru pritiscima, kao i da postoje svi uslovi za to.

"Govori se o pritiscima političara na sudije kao o notornoj činjenici. Ja zaista ne znam za takve slučajeve. Nemam saznanja da je bilo koji ministar zvao predsednika nekog suda, u to čisto sumnjam", naveo je prvi čovek srpskog sudstva.

Prema njegovim rečima, o pritisku izvršne vlasti može se govoriti i kada je u pitanju sudski budžet koji je razdeljen između ministarstva i VSS-a, ali da i kad taj budžet pređe samo na VSS, država će opet biti ta koja će davati budžet najvišem sudskom organu.

"Prema tome nema savršenstva, ono postoji samo u "Kantovoj zemlji anđela". Bitno je da VSS samostalno raspolaže sredstvima koje mu država da u budžet", naglasio je predsednik VSS-a.

Milojević je napomenuo da se paušalne ocene Saveta mogu uočiti i u delu Izveštaja koji govori o broju sudija. On je ukazao da se broj sudija svakog dana ažurira na sajtu VKS.

Osvrćući se na podatak iz izveštaja da čak 25 odsto sudija smatra da su pojedine njihove kolege korumpirane, on je naveo da bi te sudije trebalo to da prijave nadležnim organima.

Odbacio je i navode iz izveštaja da Visoki savet sudstva ne reaguje na spoljne pritiske na sudije.

"Tri puta smo reagovali zbog izjava političara, podneli smo i prijavu REM-u protiv jedne televizije, koja je potom kažnjena", rekao je Milojević.

Kaže i da nisu tačni navodi iz izveštaja da VSS ne podnosi disciplinske prijave protiv sudija.

"Sam sam podneo 30 ili 40 prijava. Desetak sudija je po njima razrešeno, neki su i sami podneli ostavke", navodi.

On je potvrdio da postoji ogroman broj nerešenih predmeta u sudovima u Srbiji – oko 2,8 miliona, ali je i ocenio da to nije dokaz samo problema u pravosuđu, već i činjenice da građani imaju poverenja u sud.

"Građani se u velikom broju obraćaju sudu da rešava probleme", kaže Milojević. Dodaje da za veliki broj predmeta nije krivo samo pravosuđe. "Za 20 godina prošli smo kroz čitav niz diskontinuiteta, promena sistema, privatizacija, to sve izaziva lomove, a sud je tu da ispravlja lomove".

On je rekao da su od tog broja nerešenih predmeta, čak 1,7 miliona izvršenja, a od toga milion i po slučajevi naplate dugova za komunalne usluge.

Izrazio je uverenje da će se rešavanje predmeta ubrzati kada sudovi budu oslobođeni nesudskih poslova, kao što su izvršenja, kao i da će svemu pomoći nove pravosudne profesije – izvršitelji i javni beležnici.

"Nadam se da će nas to dosta rasteretiti, da ćemo do kraja godine imati recimo 500.000 predmeta manje, da ne licitiram", rekao je Milojević.

Od strane države ustanovljen plan da se do 2018. godine reši 80 odsto nerešenih predmeta, koji je Milojević ocenio kao preambiciozan i najavio reviziju tog roka.

Milojević je rekao da je, prema njegovim saznanjima, donedavno najstariji nerešeni predmet u zemlji – iz 1979. godine – rešen, kao i da bi trebalo da su rešeni svi predmeti stariji od 30 godina.

Dragomir Milojević kaže da je moguće da sudija u Srbiji oslobodi onoga za kog se u javnosti i medijima navodi da je najveći lopov ili narko diler i da taj sudija ostane na funkciji.

S druge strane, navodi da pojedine optužnice koje stižu pred sudije kao da su pisane pod pritiskom medija.

"Uvek kažem da je Tužilaštvo državni organ i prati državnu politiku", dodao je Milojević.

Predsednik VKS je naveo da i dalje ima nedoumicu o nadležnosti Saveta, čiji izveštaj ima "štambilj", gde piše Vlada Republike Srbije, a on je savetodavno telo Vlade.

"Ja sad ne znam da li je ovaj izveštaj Saveta dostavljen Vladi i da li se Vlada o njemu izjašnjavala, i pošto su savetodavno telo da li je Vlada uvojila taj izveštaj i da li Vlada podržava ovakav izveštaj o stanju u pravosuđu", naveo je Milojević.

Izveštaj je prema njegovom mišljenju napravljen iz dva razloga - jedan je da se pokaže transparentnost rada Saveta, a drugi je provokativan - da bi se izazvale reakcije i diskusije.

Sudija je takođe ukazao da taj Izveštaj, koji se zove "o radu pravosuđa", pominje i Ustavni sud, koji je, kako je objasnio, samostalni državni organ i nije u sistemu pravosuđa i ne podleže Zakonu o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon i 13/2016), niti se sudije tog suda biraju po Zakonu o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015).

Što se tiče komentara Saveta o mreži sudova, Milojević je ukazao da je "stvar države kako će da uredi broj sudova i mrežu sudova", dok je VSS odlučio o broju sudija.

Kada je u pitanju percepcija javnosti o korupciji u pravosuđu, Milojević je naveo da ima ima slučajeva u kojima su sudije osuđene za koruptivna krivična dela, te da se ne može reći da toga nema.

On je međutim siguran da se procent perceprije korupcije u pravosuđu može svesti na ispod pet odsto i zamerio je Savetu što se u svom Izveštaju poziva na, kako je rekao, nekridibilne institucije, i jer se ne zna kako se došlo do objavljenih podataka, na osnovu kog uzorka.

Predsednika VKS je takođe zaprepastio podatak iz Izveštaja da trećina tužilaca i četvrtina svih sudija u Srbiji smatra da postoje njihove kolege koje su korumpirane.

Zbog toga je sudije i tužioce koji su se tako izjasnili u anketi zapitao - "zašto ne podnesu prijavu VSS-u protiv kolega, koji kaljaju ugled sudstva?"

"Korupcija kalja ugled svih sudija i celog pravosuđa. Ja ih pozivam da to prijave nadležnim organizma i da se u postupku utvrdi da li je to tačno ili ne", naglasio je Milojević.

Izvor: Vebsajt RTV i Tanjug, 17.05.2016.
Izvodi iz vesti, Naslov: Redakcija