Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Advokatska komora Beograda podržava kritički stav strukovnih udruženja sudija i tužilaca u vezi ustavnih izmena


Advokatska komora Beograda, u saopštenju koje je potpisao advokat Vladimir Gajić, pridružuje se kritikama koje su javno iznela strukovna udruženja sudija i tužilaca u vezi konačnog Nacrta amandmana na Ustav RS upućenih od strane Ministra pravde na ocenu Venecijanske komisije.

Advokatska komora Beograda ima veliku nadu da će Venecijanska komisija lako uočiti da se ustavnim amandmanima, koji se odnose na pravosuđe, faktički betonira odlučujuća uloga za političare u odnosu na pokušaje uspostavljanja vladavine prava i nezavisne sudske vlasti u Republici Srbiji.

Način izbora članova Visokog saveta sudstva, kriterijumi za "istaknute pravnike" od kojih bi jedan bio predsednik VSS umesto da to bude sudija, dvotrećinska manjina tužilaca u sastavu Visokog saveta tužilaca, obaveza da nove sudije mogu biti samo ona lica koja su završila stručnu obuku na Pravosudnoj akademiji, ustavna pretnja da će biti automatski razrešeni članovi VSS ukoliko ne donesu bilo koju odluku u najkraćem roku, uspostavljanje broja glasova koji je potreban za punovažnu odluku Skupštine u jedinicama mere koje priliče katastru ijedna pravna nepismenost koja dominira predloženim amandmanima ukazuju da su sudije, tužioci, advokati i pravna nauka bili u pravu kada su na vreme upozorili da se pravosuđu sprema možda i najgora reforma od svih kojima se do sada eksperimentisalo u pravosuđu od strane političkih partija.

Advokatura je profesionalno i životno zainteresovana za uspostavljanje vladavine prava, nezavisan sud i nezavisno tužilaštvo, kako bi i sama mogla da bude nezavisna profesija u slobodnom društvu koja je oslonac građana u ostvarivanju njihovih prava.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 17.04.2018.
Naslov: Redakcija