Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE: Saobraćajna dozvola koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, sadrži rubriku u koju se upisuje datum prve registracije u Srbiji, a ne dan kada je vozilo prvi put pušteno u saobraćaj. U slučaju da je reč o polovnom kamionu ili autobusu, kupljenom u inostranstvu, nastaje problem, jer se datumi ne poklapaju. Kako se na osnovu prve registracije određuje tip tahografa, instrumenta koji beleži radno vreme posade vozila u drumskom prevozu, kontrolni organi na evropskim putevima, veoma često izriču kazne našim prevoznicima


Srpski prevoznici već godinama ukazuju da su nepotpuni podaci u saobraćajnim dozvolama razlog zbog čega plaćaju kazne na evropskim putevima.

Od marta 2017. godine, nakon izmena u regulativi, sa problemima se suočavaju i u domaćem poslovanju, zbog čega je Udruženje "Međunarodni transport", koje okuplja više od hiljadu firmi iz te grane, pre više od mesec dana zatražilo hitan sastanak sa predstavnicima ministarstava unutrašnjih poslova, zatim građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali i državne uprave i lokalne samouprave, kako bi pokušali da pronađu rešenje za ovu administrativnu prepreku.

Suština problema je to što saobraćajna dozvola koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, sadrži rubriku u koju se upisuje datum prve registracije u Srbiji, a ne dan kada je vozilo prvi put pušteno u saobraćaj. U slučaju da je reč o polovnom kamionu ili autobusu, kupljenom u inostranstvu, nastaje problem, jer se datumi ne poklapaju. Kako se na osnovu prve registracije određuje tip tahografa, instrumenta koji beleži radno vreme posade vozila u drumskom prevozu, kontrolni organi na evropskim putevima, veoma često izriču kazne našim prevoznicima. Oni, osim prema podatku upisanom u saobraćajnu dozvolu nemaju drugi način da utvrde kada je taj model kamiona pušten na tržište, da li je u obavezi da ima analogni tahograf ili digitalni i koje generacije. Tako su kazne u ne malim iznosima, postale redovni trošak poslovanja srpskih firmi u međunarodnom transportu.

- Od ove godine, kada je na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) donet Pravilnik o radionicama za tahografe ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017) sa primenom od 4. marta, problemi su nastali i na domaćem terenu. Sada je datum prve registracije bitan jer na osnovu njega radionice izdaju uverenje o ispravnom tahografu, pri čemu one imaju obavezu da utvrde da li je, na osnovu podatka iz saobraćajne dozvole, ugrađen odgovarajući tip tog instrumenta - kažu u Udruženju i dodaju da su neki od prevoznika već ostali bez potvrde koja im je neophodna da bi vozilo uopšte smelo da se pusti u unutrašnji ili međunarodni saobraćaj.

Oni ističu da je i datum registracije vozila u Srbiji bitan za sprovođenje drugih propisa, ali isključivo pred domaćim organima. Zato predlažu da se taj podatak vodi u dosijeu vozila, koje otvara i vodi MUP, kao i da se učini dostupnim organima i institucijama koje ga koriste, dok bi se u saobraćajnu dozvolu upisivao datum kada je vozilo pušteno u saobraćaj, na šta se oslanjaju i domaći i inostrani kontrolni organi.

Takvo rešenje zahtevalo bi samo izmenu nekih od podzakonskih akata i prema nezvaničnim saznanjima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podržalo je predlog privrednika, ali je potrebno i da ga usvoje službe u MUP-u. Sastanak sa prevoznicima na tu temu još nije zakazan.

Izvor: Vebsajt Danas, M. N. Stevanović, 13.04.2017.
Naslov: Redakcija