Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STAMBENI KREDITI INDEKSIRANI U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga poziva nadležne da reše probleme otplate kredita u švajcarskim francima


Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija pozvao je nadležne institucije da reše probleme otplate kredita u švajcarskim francima. Kako su naveli, ti problem deluju negativno i na društvo i na bankarski sistem u Srbiji.

Član upravnog odbora CHF Srbije Jelena Pavlović rekla je da su ugovori o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima u Srbiji bili ne samo nepošteni već i nezakoniti, zbog čega je u 10 evropskih zemalja nađeno rešenje da se pomogne dužnicima u otplati tih kredita.

"Indeksirani krediti u Srbiji nisu nikada bili predviđeni kao zakonska mogućnost, odnosno, oni nikada nisu bili u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)", rekla je Pavlović.

Ona je navela da je u Grčkoj u decembru prošle godine doneta prva presuda po kolektivnoj tužbi za kreditiranje u švajcarskoj valuti, ali da su u toj državi takvi krediti bili predviđeni zakonom, uz obavezu banke da korisnika detaljno informiše i ponudi mu instrument za zaštitu od valutnog rizika.

Prema njenim rečima, sud u Grčkoj je u presudi naveo da potrošaču niko nije objasnio da krediti indeksirani u švajcarskim francima nisu "obični" krediti, već da se radi o složenom finansijskom proizvodu s velikim rizicima.

"U Srbiji su u pravnom stanju daleko veće povrede nego u Grčkoj, jer je došlo do višestruke povrede prava potrošača, najpre prava na informisanje što je garantovano Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), a zatim i pravo potrošača da njihovi ekonomski interesi budu garantovani i zaštićeni", ukazala je Pavlović.

Ona je dodala da su u Srbiji povređene sve norme Kodeksa profesionalne etike iz 2006. godine kojim su definisane prava i obaveze svih učesnika na tržištu.

"Odluka Grčke nam dodatno daje za pravo da insistiramo na ovoj argumentaciji, ali sada se suočavamo i sa velikim problemom nezainteresovanosti, pa smo odlučili da javno objavljujemo presude i rešenja suda u predmetima indeksiranih kredita, kao i dokumentaciju koja se tiče ponašanja banaka u konkretnim slučajevima", ukazala je Pavlović.

Dodala je da će podaci o korisnicima kredita biti anonimni dok će svi ostali biti javno dostupni zbog kontrole suda.

Države koje su uspele da reše ovaj problem su: Island, Austrija, Hrvatska, Mađarska, Crna Gora, Španija, Francuska, Nemačka, Grčka i Rumunija.

Izvor: Vebsajt B92, 18.01.2018.
Naslov: Redakcija