Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD PIRAEUS U GRČKOJ: Doneta prva pravosnažna kolektivna sudska presuda u EU, kojom je valutna klauzula u švajcarskim francima proglašena nepoštenom i štetnom


Doneta je prva evropska pravosnažna kolektivna sudska presuda kojom je valutna klauzula u švajcarskim francima (CHF) proglašena nepoštenom i štetnom. Presudu je doneo Apelacioni sud Piraeus u Grčkoj. Presuda se odnosi na 70.000 dužnika obuhvaćenih kolektivnom tužbom protiv grčke Euro banke, piše Udruženje Franak.

Nakon pravosnažnih presuda za nepoštenost valutne klauzule CHF Vrhovnog suda u Španiji 2015. godine, Vrhovnog suda u Nemačkoj protiv pravnog lica 2017. godine, sud u Piraeusu doneo je prvu pravosnažnu kolektivnu sudsku presudu u EU kojom je nedvosmisleno utvrđeno nepošteno postupanje banke prilikom ugovaranja valutne klauzule CHF.

Apelacioni sud utvrdio je da krediti u švajcarskim francima nisu uobičajeni krediti, nego su to finansijski proizvodi s velikim rizicima, te da banke nisu dale potrošačima dovoljno informacija kod ugovaranja kredita. Sud je utvrdio:

- da je ugovaranje valutne klauzule CHF bilo gramatički tačno, ali nije bilo jasno i razumljivo, jer nije tačno i razumljivo objašnjen mehanizam uticaja drugih događaja na promenu kursa, na temelju čega bi potrošač mogao znati kakve ekonomske posledice na njega ugovorena valuta CHF proizvodi u budućnosti,

 - da CHF krediti nisu obični krediti, nego su to krediti koji su neposredno povezani s FOREX tržištem, o čemu su potrošači takođe morali da budu obavešteni,

 - da je banka morala da da informacije kako će tačno delovati na preostali dug velika depresijacija evra i istovremeno povećanje kamatnih stopa,

 - da o takvom konkretnom proizvodu, koji nije obični hipotekarni kredit, nego je složeni finansijski proizvod, banka je morala informisati potrošače putem posebnih savetnika s posebnim kvalifikacijama za takav posao,

 - da banka nije ponudila potrošačima mogućnost zaštite od rizika promene kursa, dok je sebe od takvih rizika potpuno zaštitila,

 - da je banka znala da potrošači nisu imali dohodak u "švajcarcima", te da nisu spekulisali kod ugovaranja kredita kao ulagači, nego su taj kredit uzeli isključivo zbog niže kamatne stope,

 - na kraju, banka je znala da će doći do velike depresijacije evra i posledično do promene kreditne sposobnosti dužnika potrošača, i to iznad njihovih mogućnosti.

Grčka presuda prva je pravosnažna kolektivna sudska presuda u grčkom slučaju "Franak" u kojem ima nekoliko kolektivnih tužbi, a budući da su preostale prvostepene kolektivne presude jednake toj pravosnažnoj presudi, očekuje se da će u Grčkoj i ostali apelacioni sudovi presuditi na jednak način i da će banke na osnovu tih presuda morati da obeštete sve oštećene potrošače.

Udruženje Franak saopštilo je i da su se u Nemačkoj nakon pravosnažne presude za štetnost valutne klauzule u "švajcarcima" u korist Severne Rajne - Vestfalije, banka i ta lokalna zajednica nagodile.

Izvor: Vebsajt N1,11.01.2018.
Naslov: Redakcija