Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU: Novi zakon treba da uspostavi jedinstveni inspekcijski nadzor i primenu jedinstvenih procedura i stručno-metodoloških uputstava na teritoriji cele Srbije. Biće uvedeno načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu, što bi značilo da se kontrolišu svi proizvodi koji su na srpskom tržištu ili na njega dolaze iz drugih država, i to po strogim pravilima i bez ikakvih propusta


U 2017. godini Srbija će dobiti novi Zakon o sanitarnom nadzoru jer je stručna javnost procenila su rešenja važećeg Zakona o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon) zastarela i da po sadržini i obimu ne mogu odgovoriti svim izazovima i potrebama savremenog inspekcijskog nadzora. Razlog za to je što su doneta u uslovima bitno drugačijih ekonomsko-finansijskih, društvenih i političkih okolnosti i bitno drugačijeg pravnog sistema.

Inače, sanitarni nadzor podrazumeva kontrolu proizvodnje i prodaje svih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Obavlja se i nad ispunjenošću sanitarnih, tehničkih i higijenskih uslova objekata, prostorija, uređaja, nameštaja, opreme i pribora, namenskih prevoznih sredstava i lica koja podležu sanitarnom nadzoru s ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Takođe, sanitarni nadzor obavlja se na granici i drugim mestima u kojima se carine životne namirnice, odnosno hrana, ali i nad putnicima, njihovim stvarima i saobraćajnim sredstvima.

Od donošenja važećeg Zakona prošlo je više od deset godina, a za to vreme značajno su se promenili stručni i naučni stavovi, organizacioni oblici privrednih subjekata i preduzetnika, a doneti su i drugi zakoni sa kojima taj akt nije usklađen.

Zbog toga se Nacrtom zakona o sanitarnom nadzoru, o kome je javna rasprava upravo završena, vrši usklađivanje sa:

Novi zakon treba da uspostavi jedinstveni inspekcijski nadzor i primenu jedinstvenih procedura i stručno-metodoloških uputstava na teritoriji cele Srbije.

Pošto su poslovi sanitarnog nadzora nedeljivi i u korelaciji sa sanitarnim nadzorom na graničnim područjima i mestima carinjenja, potrebno je obezbediti integrisani sanitarni nadzor na teritoriji cele države.

Takođe, novi akt treba da omogući i da se uvede načelo javnosti u radu i inspekcijski nadzor po utvrđenom planu i programu, što bi značilo da se kontrolišu svi proizvodi koji su na srpskom tržištu ili na njega dolaze iz drugih država, i to po strogim pravilima i bez ikakvih propusta.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 17.01.2017.
Naslov: Redakcija