Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA: Alumni klub Pravosudne akademije navodi da ključne manjkavosti Pravilnika nisu izmenjene, zbog čega će od Ustavnog suda zatražiti ocenu zakonitosti i ovog dokumenta


Državno veće tužilaca (DVT) donelo je novi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017) čime su otklonjene pravne prepreke za prijem novih kadrova u tužilaštva.

Iako priznaju napredak, iz Alumni kluba Pravosudne akademije kažu da ključne manjkavosti Pravilnika nisu izbačene, zbog čega će od Ustavnog suda zatražiti ocenu zakonitosti i ovog dokumenta.

"DVT je Pravilnik doneo bez ikakve javne rasprave i najave, ne čekajući odluku suda o prethodnom Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) i na taj način pokušava da zaobiđe donetu privremenu meru i da odmah nastavi sa sprovođenjem novih konkursa. Ovo je faktičko priznanje donosioca da prethodni Pravilnik nije zakonit i priznanje da su prethodni izbori za zamenike tužioca pravno manjkavi", navode iz Alumni kluba Pravosudne akademije.

Predstavnici ovog udruženja su upravo "zaslužni" za donošenje novog Pravilnika. Oni su krajem prošle godine podneli Ustavnom sudu zahtev za ocenu zakonitosti prethodnog Pravilnika, a po njihovom zahtevu je i 19. jula ove godine obustavljena njegova primena, čime je praktično blokiran izbor novih zamenika javnih tužilaca. Kako, prema njihovom mišljenju, novi Pravilnik nije ispravio ključne manjkavosti prethodnog, najavili su ponovo obraćanje Ustavnom sudu.

U Udruženju tužilaca Srbije (UTS), sa druge strane, pozdravljaju donošenje Pravilnika, navodeći da je to u interesu građana, pošto se na taj način jačaju kapaciteti tužilaštva koji su dovedeni do krajnjih granica.

- Postavlja se pitanje šta je to trebalo da uradi DVT, da čeka odluku Ustavnog suda narednih godina i da ne vrši osnovnu ulogu, odnosno da ne sprovodi postupak izbora zamenika javnih tužilaca - kaže Nenad Stefanović, član UO UTS-a.

On tvrdnju Alumni kluba Pravosudne akademije ocenjuje kao malicioznu, navodeći da su sve odredbe koje se nalaze u Pravilniku prošle temeljnu javnu raspravu i da predstavljaju konsenzus svih strukovnih udruženja.

- U Pravilniku se više ne nalaze odredbe osporene pred Ustavnim sudom, a koje se tiču postupka dodatnog rangiranja kandidata koji polažu test i kandidata Pravosudne akademije, a koje su po mišljenju UTS-a pravične i davale su jednaku šansu svim kandidatima bez obzira da li se radi o tužilačkim pomoćnicima ili "akademcima" - navodi Stefanović.

Podsetimo, Državno veće tužilaca je u septembru prošle godine donelo Pravilnik i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, sa ciljem da se u proces izbora zamenika tužioca uvedu jasni kriterijumi. Pravilnikom su propisani uslovi koje kandidati moraju da ispune da bi od strane DVT-a bili predloženi za pozicije zamenika tužioca, kao i testovi na osnovu kojih se rangiraju. Ipak, smatrajući da Pravilnik ostavlja isuviše diskrecionog ovlašćenja članovima DVT-a u postupku rangiranja kandidata i protivreči Zakonu o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), članovi Alumni kluba Pravosudne akademije su krajem 2016. godine podneli Ustavnom sudu zahtev za ocenu zakonitosti. Ustavni sud je 19. jula doneo privremenu meru da se do donošenja konačne odluke Pravilnik stavi van snage. Između podnošenja zahteva za ocenu zakonitosti i donošenja privremene mere, DVT je raspisao tri konkursa za izbor ukupno 27 zamenika javnih tužioca. Prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonu, zamenike javnih tužilaca na predlog Državnog veća tužilaca bira Narodna skupština.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 14.09.2017.
Naslov: Redakcija