Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDIJAMA: SUDIJE IMAJU PRAVO DA SE UDRUžUJU U STRUKOVNA UDRUžENJA RADI ZAšTITE SVOJIH INTERESA I OčUVANJA NEZAVISNOSTI I SAMOSTALNOSTI U RADU. PRAVO STRUKOVNOG UDRUžIVANJA PODRAZUMEVA I UčEšćE U AKTIVNOSTIMA STRUKOVNIH UDRUžENJA U TOKU RADNOG VREMENA, AKO SE TIME NE REMETI RAD U SUDU


Visoki savet sudstva trebalo bi da donese odluku o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nedavno osnovanom Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS). Članovi najvišeg sudskog tela odlučivaće o tome da li sudija mora da bira između funkcije koju obavlja ili članstva u strukovnoj nevladinoj organizaciji čiji je cilj izučavanje i unapređenje pravosuđa.

Podsećamo da je predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović krajem prošlog meseca, potpisao rešenje kojim je sudiju Višeg suda Aleksandra Trešnjeva zbog "sumnje u pristrasnost" izuzeo iz veća koje vodi postupak protiv bivšeg gradonačelnika Novog Sada, Borislava Novakovića, a koji je u završnoj fazi. Svoje navode obrazložio je činjenicom da su i sudija Trešnjev i advokat optuženog Vladimir Beljanski, članovi CEPRIS-a.

Iako, za sada, ova nevladina organizacija ima samo 12 članova, među njima su eminentna imena srpskog sudstva, profesure i advokature: sudija Ustavnog suda Goran P. Ilić, sudije Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero, profesori beogradskog Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović i Zoran Mirković, advokati Slobodan i Vladimir Beljanski, Vladimir Đerić, Nebojša Maraš... Osim njih, u CEPRIS-u je i izvestan broj mladih saradnika koji nisu njegovi članovi.

Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda i članica CEPRIS-a, kaže da se plaši tvrdnje bilo kog pravnika koji kaže da sudija neće biti nepristrastan tokom suđenja zato što je član istog udruženja kao i advokat u postupku koji vodi. Takođe, navodi bivša predsednica Vrhovnog suda, o pravu udruživanja sudija u udruženja koja se bore za nezavisnost govori se i u Zakonu o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015 - dalje: Zakon).

Kao pravniku, nije mi jasno šta je pravi razlog za izuzeće sudije Trešnjeva. CEPRIS kao organizacija nema nemoralne ciljeve, ne radi protiv državnog uređenja. Znači, sve je u skladu sa Zakonom. Ono što je, možda, i najbitnije naglasiti jeste da se u Zakonu navodi da sudije imaju pravo da se udružuju u udruženje čiji je cilj borba za nezavisnost i razvijanje pravosudnog sistema, odnosno, sve ono za šta se zalaže CEPRIS. Udruženje nije ni počelo sa radom, a predsednik Višeg suda Stepanović u rešenju kojim se sudija Trešnjev izuzima iz sudskog veća, analizira način konstituisanja i rada novoosnovanog udruženja. To nije u nadležnosti predsednika suda, a posebno ne predstavlja razlog za izuzeće. Takođe, u Zakonu se navodi da je osnovna obaveza sudije da održava svoje pravo na nezavisnost i nepristrasnost. U konkretnom slučaju, tako nešto uopšte nije moguće – objašnjava Petrović Škero.

Bivša predsednica Vrhovnog suda koja je sada u penziji, navodi i da situacija sa CEPRIS-om nedvosmisleno podseća na onu od pre petnaestak godina kada su sudije sankcionisane zbog učlanjenja u tada novoosnovano Društvo sudija Srbije.

Prema rečima Dragomira Milojevića, predsednika Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i Visokog saveta sudstva (VSS), kaže da odluku u konkretnom slučaju nikako ne treba donositi "preko kolena".

Nisam spreman da odlučujem dok se detaljno ne upoznam sa statutom, načinom rada i drugim pojedinostima u vezi sa pomenutim udruženjem. Sudijska funkcija bi, sigurno, bila nespojiva sa članstvom u nekom udruženju u vezi sa finansijama ili nečim sličnim. Ovakva podela nam nije bila potrebna pred otvaranje Poglavlja 23 – rekao je Milojević.

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015)

Pravo na udruživanje

Član 7

Sudije imaju pravo da se udružuju u strukovna udruženja radi zaštite svojih interesa i očuvanja nezavisnosti i samostalnosti u radu.

Pravo strukovnog udruživanja podrazumeva i učešće u aktivnostima strukovnih udruženja u toku radnog vremena, ako se time ne remeti rad u sudu.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 15.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija