Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVAN CENTAR ZA PRAVOSUDNA ISTRAŽIVANJA - CEPRIS: CENTAR OKUPLJA STRUčNJAKE U OBLASTI PRAVNE NAUKE I PRAKSE SA CILJEM ANALIZE UZROKA SADAšNJEG STANJA I PONUDE MOGUćIH PRAVACA KONSOLIDACIJE I RAZVOJA PRAVOSUđA


Eminentni pravni stručnjaci - sudije, profesori pravnih fakulteta i advokati osnovali su Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) koji je kao svoju misiju opredelio izučavanje i unapređenje pravosuđa u demokratskom društvu zasnovanom na vladavini prava i podeli vlasti.

CEPRIS je osnovan proteklog vikenda i nezavisna je nevladina organizacija, koja je okupila stručnjake u oblasti pravne nauke i prakse sa ciljem analize uzroka sadašnjeg stanja i ponude mogućih pravaca konsolidacije i razvoja pravosuđa, saopšteno je iz tog Centra.

Za predsednika CEPRIS-a izabran je advokat iz Novog Sada Slobodan Beljanski, a za predsednika Upravnog odbora sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić.

Članovi CEPRIS-a su nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji Marijana Pajvančić, redovni profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miodrag Jovanović i Zoran Mirković, kao i njihov kolega, koji je i sudija Ustavnog suda Srbije Goran P. Ilić.

Takođe tu su i advokati iz Beograda Vladimir Đerić i Nebojša Maraš, advokat iz Novog Sada Vladimir Beljanski i docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Bojan Spaić.

Osnivači CEPRIS-a su uvereni je da postoji velika potreba za udruženjem ove vrste, naročito u periodu kada Republika Srbija, sa brojnim problemima u domaćem pravosuđu, započinje pristupne pregovore o poglavljima 23. i 24, koja se tiču pravosuđa, osnovnih ljudskih prava i bezbednosti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 31.05.2016.
Naslov: Redakcija