Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU: Poslodavci iz privatnog sektora traže pravo na lokaut, zaštitu imovine za vreme štrajka, ograničenje štrajka solidarnosti na jedan sat u samo jednom danu, ali i ograničenje broja članova štrajkačkog odbora


Javna rasprava o Nacrtu zakona o štrajku, koji je sačinilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je završena.

Sudeći po dosadašnjih reagovanjima, ponuđenim Nacrtom nisu zadovoljni ni sindikati ni poslodavci. Naime, i poslodavci traže da se u buduća pravila o pravu na štrajk unese i lokaut.

Lokaut je pojava u poslovnom svetu koja je suprotna štrajku. Tada ne štrajkuju zaposleni već gazde stopiraju rad, sprečavajući zaposlene da obavljaju svoj posao i u tom slučaju svi ugovori prestaju da važe dok se dve strane ne dogovore. Praksa pokazuje da poslodavci najčešće primenjuju lokaut da bi naterali radnike da prihvate nove uslove poslovanja, a zabeleženi su i primeri da je korišćen da bi se sprečio najavljeni štrajk zaposlenih.

Unija poslodavaca Srbije uputila je dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u kojem je ukazala na to da ponuđeni Nacrt ne sadrži osnovna načela na kojima bi morao da počiva akt te vrste. Napominju i da postoji i jedan konkretan razlog, osim onih načelnih, a to je da i poslodavci traže pravo na štrajk.

Poslodavci, u dopisu koji su uputili Ministarstvu rada, traže i da se u budućem zakonu o štrajku nađe načelo zaštite imovine za vreme štrajka, kao i da se predvidi klauzula radno-socijalnog mira, koja podrazumeva da se štrajk ne može organizovati ako je zaključen kolektivni ugovor i ako se poštuju njegove odredbe. Takođe, traže da se štrajk solidarnosti ograniči na jedan sat u samo jednom danu, ali i da se ograniči broj članova štrajkačkog odbora zato što oni ne mogu biti obuhvaćeni minimumom procesa rada.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković objašnjava da poslodavci treba da imaju pravo na odbrambeni lokaut, tvrdeći da ono podrazumeva veća ograničenja nego prvo na štrajk.

Lokaut se u poslovnom svetu definiše kao akcija i protivmera poslodavaca na pravo radnika i njihovih sindikata na štrajk – objasnio je Atanacković. – Odbrambeni lokaut javlja se kao protivmera štrajku koji nije obuhvatio sve zaposlene kod poslodavca. To znači da poslodavci zahtevaju da im se omogući da ne plate zaposlene koji štrajkuju, zato što ne mogu da im obezbede normalan rad. Tako se istovremeno izbegava da poslodavac dođe u situaciju da pokrene stečajni postupak.

U dopisu UPS-a navodi se da pravo na lokaut imaju samo poslodavci iz privatnog sektora, budući da je država zaposlene u javnom sektoru obavezala na to da u vreme štrajka moraju da obezbede minimum procesa rada da bi osigurala javni interes. Podsećaju na to da je pravo na lokaut priznato poslodavcima u više država sveta, navodeći da ono postoji u Austriji, Nemačkoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, SAD, Kanadi, Japanu, na Novom Zelandu, u Francuskoj i Španiji, a od država u regionu – u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Mađarskoj.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 16.05.2018.
Naslov: Redakcija