Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U REPUBLIČKOM GEODETSKOM ZAVODU: Od 15. aprila 2019. godine katastar mora da izdaje dokumenta građanima, ali se štrajk nastavlja


Katastar je ponovo počeo da prima i izdaje dokumenta građanima, iako se štrajk zaposlenih nastavlja.

Naime, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu neće prekinuti štrajk, ali po Uredbi o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2019 - dalje: Uredba), počeli su da rade i neće smeti da odbijaju građane da ulaze u njegove prostorije.

"Moraće da bude obezbeđeno funkcionisanje svih službi katastra i sve usluge će biti pružane građanima, a s druge strane oni radnici koji budu želeli da nastave štrajk imaju tu mogućnost", rekla je PR RGZ-a Maja Radović.

Ona je takođe navela da će svi građani morati da budu pušteni u prostorije katastra, kao i da će od strane nadležnih sektora biti "definisano koji broj ljudi će morati da se vrati na svoja radna mesta, a koliko njih će moći da nastavi sa štrajkom".

U Uredbi se navodi da minimum procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu za vreme štrajka obuhvata obavljanje nekoliko poslova:

  • Prijem zahteva u službama za katastar nepokretnosti i u sedištu Zavoda,
  • Uslovi za omogućavanje svim strankama da podnesu zahtev za upis, izdavanje podataka, izdavanje lista nepokretnosti, posedovnog lista, kopije plana i uverenja,
  • Poslovi u vezi sa premerom i kopijom planova od značaja za bezbednost zemlje,
  • Omogućavanje geodetskim organizacijama da mogu da podnose zahteve za izdavanje podataka i
  • Rad Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Podsetimo, radnici su krajem februara počeli štrajk revoltirani jer se ne poštuje Sporazum o prekidu štrajka, kojim je 21. januara prekinuta jednomesečna obustava rada u ovoj ustanovi, a kojim je trebalo da se uvaže zahtevi zaposlenih u vezi sa platama.

Sada se traži da se svim zaposlenima isplate primanja po postignutom dogovoru, da Vlada Republike Srbije i rukovodstvo RGZ ponište odluke o prenosu ovlašćenja na niže rukovodioce, što je dovelo do pogrešnih tumačenja odredbi, da se pokrene nadzor nad radom rukovodstva ustanove, ali i javno objave informacije o GeoSrbiji u okviru RGZ-a, broju angažovanih.

Izvor: Vebsajt 021, 15.04.2019.
Naslov: Redakcija