Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Predlog Saveza samostalnih sindikata za izmenom Zakona u delu koji se odnosi na prevremeno penzionisanje i primenu kaznenih poena uskoro će razmatrati Socijalno-ekonomski savet


Inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za ukidanje penala za prevremeno penzionisanje posle 65. godine života naći će se na sledećoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja bi trebalo da se održi 20. aprila 2017. godine. Kako navode sindikalci, zaposleni koji su zbog stečaja, tehnoloških viškova ili bolesti morali da odu u penziju pre 65. godine života kažnjeni su po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), jer im se zbog odlaska u prevremenu penziju ček umanjuje 0,34 odsto mesečno.

Na taj način, kažu u SSSS, zaposleni koji odu u penziju pre Zakonom utvrđenog broja godina bivaju kažnjeni za dve i po penzije godišnje.

- Država uvođenje penala treba da oroči do 65. godine života, što je gornja granica za penzionisanje i da ih posle toga ukine za sve - navode u SSSS. - Takvu inicijativu uputili smo SES-u. Tražimo izmenu člana Zakona, kojim je predviđeno da se budućim penzionerima koji odlaze u penziju pre 65. godine života, za svaki mesec nedostatka staža, penzija umanjuje 0,34 odsto. To je trajno umanjenje, koje maksimalno može iznositi do 20,4 odsto godišnje.

I Unija poslodavaca Srbije koja ima predstavnika u Socijalno-ekonomskom savetu saglasna je sa predlogom sindikalaca. Oni, međutim, insistiraju, da taj predlog mora da se odnosi na sve zaposlene, a ne samo na radnike u firmama u restrukturiranju. Ukoliko bi predlog bio prihvaćen, novac bi bio obezbeđen iz državne kase i poslodavci ne bi dali ni dinara.

Radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije trebalo bi ukinuti penale, jer se zbog njih zaposleni u preduzećima u restrukturiranju ne prijavljuju za državni socijalni program. Većina njih mora u prevremenu penziju koja sa sobom nosi i manji ček za svaki nedostajući mesec do pune penzije.

Izvor: