Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Predviđeno uspostavljanje čvršće saradnje institucija nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine i nosilaca prava sa jedne strane, sa administratorima internet sajtova s druge strane, sa ciljem da se pribave informacije o osobama koje krše prava intelektualne svojine na internetu


Svaki put kad odgledate film na internetu ili skinete muziku ili knjige, ukrali ste materijal zaštićen autorskim pravima, zbog čega potencijalno možete otići u zatvor do tri godine!

Iako većina građana zna da je ovakvo skidanje sadržaja sa interneta ilegalno, ono što ne znaju jeste da za to mogu dobiti drakonske kazne. Naime, prilikom gledanja filmova na ovaj način vaša IP adresa ostaje registrovana, pa ukoliko vlasnik autorskih prava odluči da vas tuži, provajder će mu ponuditi podatke i dalje sledi krivični postupak.

Za sada, tužbe od nosilaca autorskih prava našim građanima stižu izuzetno retko, i to uglavnom iz Nemačke, i kazna po njihovom zakonu ide do 900 evra. Ali to se brzo može promeniti sa novim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji otvara prostor da više ljudi bude sankcionisano.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić objašnjava da svaki vid umnožavanja dela na internetu bez dozvole autora predstavlja povredu njegovog prava.

- Nije dozvoljeno staviti tuđu pesmu, film, knjigu ili bilo šta drugo na server i omogućiti internet korisnicima da to skidaju na svoje računare bez saglasnosti nosioca prava. Zakon o autorskom i srodnim pravima("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) jednako štiti i naše državljane i strance, tako da, ako neko iz inostranstva podnese tužbu zbog nelegalnog umnožavanja autorskog dela u Srbiji, naši sudovi će štititi tu osobu na isti način na koji bi štitili i naše autore - kaže Marić i dodaje:

- Građani treba da budu svesni da su ta dela proizvod nečijeg intelektualnog rada i da svako ko je uložio određeni stvaralački trud mora da bude zaštićen. Da pojasnim, torent sam po sebi nije nelegalan, već kada se putem njega dele sadržaji zaštićeni autorskim pravom. -

Posebno važan deo Predloga zakona je, ističe, onaj koji se odnosi na građansko-pravnu zaštitu autorskog i srodnih prava i koji je posvećen i zaštiti protiv piraterije.

- Predviđeno je uspostavljanje čvršće saradnje institucija nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine i nosilaca prava sa jedne strane, sa administratorima internet sajtova s druge strane, sve sa ciljem da se pribave informacije o osobama koje krše prava intelektualne svojine na internetu.

 Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić kaže da zaštita intelektualne svojine u onlajn okruženju predstavlja izazov u uređenju ove oblasti, ali da mora biti regulisana jer je "poštovanje autorskih prava jedna od ključnih civilizacijskih tekovina".

 - Zloupotrebe moraju biti sprečene, a autorski doprinos mora biti uvažen uz nadoknadu za uloženi rad. Evropski parlamenti usvojio je predlog Direktive o autorskim pravima u septembru 2018. godine. Iako Srbija nije članica EU, moraće da se prilagodi promenama uz uvažavanje evropske regulative. -

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, po članu 199. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016):

 Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine.

 Ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka, kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Kurir, Jelena Pronić, 13.03.2019.
Naslov: Redakcija