Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Dostupan Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje


U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Original popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja treba proslediti na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11 000 Beograd, ili skeniran, popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja može se dostaviti i na elektronsku adresu: obavestenja@trezor.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 12.02.2020.
Naslov: Redakcija