Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, O ZAŠTITI PRIRODE I O UPRAVLJANJU OTPADOM: PREDVIđENO JE OSNIVANJE ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE KAO BUDżETSKOG FONDA, UVODI SE POJAM "GEOPARKA", KAO PODRUčJA JASNO DEFINISANE POVRšINE U OKVIRU KOJE SE šTITE, čUVAJU, PREZENTUJU I PROMOVIšU OBJEKTI GEONASLEđA, čUVAR ZAšTITćENOG PODRUčJA DOBIJA STATUS SLUżBENOG LICA


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 17. februara 2016. godine, započeli su Peto vanredno zasedanje, tokom koga se razmatra set zakona iz oblasti životne sredine, čijim će usvajanjem, kako je poručila ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković, Srbija načiniti značajan iskorak u pogledu zaštite životne sredine i prirodnih vrednosti, unaprediti međunarodnu saradnju i proširiti mogućnosti za razvoj poljoprivrede i privrede.

Poslanici razmatraju:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredineza cilj imaju uspostavljanje predvidivosti i kontinuiteta u finansiranju zaštite životne sredine, a jedna od ključnih izmena je osnivanje Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda.

"Dostizanje ovog cilja zahteva u narednim godinama i značajne infrastrukturne investicije", rekla je Bogosavljević Bošković.

Prema njenim rečima, ukupni troškovi aproksimacije Srbije u oblasti zaštite životne sredine procenjeni su na oko 11,5 milijardi evra u periodu do 2030. godine.

Predviđeno je i uspostavljanje Nacionalne elektronske baze podataka (Nacionalnog metaregistara), kako bi se građanima omogućio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom za cilj imaju da, pored ostalog, doprinesu razvoju privrede, obezbeđivanju kontinuiteta u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja upravljanja otpadom, uključujući i upravljanje posebnim tokovima otpada, kao i uspostavljanju osnova cirkularne, odnosno zelene ekonomije.

Predloženim izmenama obezbedio bi se kontinuitet u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole za period od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole, što će doprineti razvoju privrede i sprečavanju nastanka velikih troškova koje bi privredni subjekti imali usled obustave rada ovih postrojenja u periodu od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole (zakonski rok od 240 dana).

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode se, pored ostalog, utvrđuje nadležnost Ministarstva za davanje saglasnosti na sektorske planove i programe korišćenja prirodnih resursa u zaštićenim područjima i području ekološke mreže.

Po prvi put se u zakonodavsto uvodi pojam "geoparka", kao područja jasno definisane površine u okviru koje se štite, čuvaju, prezentuju i promovišu objekti geonasleđa.

Predviđeno je i da Ministarstvo obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I, II i III kategorije na internet stranici Ministarstva, kao i da čuvar zaštitćenog područja dobija status službenog lica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.02.2016.
Redakcija