Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: PREDLOGOM ZAKONA NEKI PREKRšAJI SU UKINUTI, NEKI SU DODATI, A KAZNE ZA VEć POSTOJAćE PREKRšAJE SU I DO 50 PUTA VEćE. SKITNIčENJE I DRżANJE OPASNIH żIVOTINJA BEZ NADZORA UKINUTI SU KAO PREKRšAJ. VREđANJE SLUżBENOG LICA VIšE NIJE KRIVIčNO DELO, VEć PREKRšAJ KOJI MOżE BITI SANKCIONISAN DVOMESEčNIM ZATVOROM


Drsko ponašanje, biće kažnjavano i do 150.000 dinara umesto dosadašnjih 700 dinara.

Uslov da se izrekne mera navedene novčane kazne je da javnosti time bude uznemirena.To je predviđeno Predlogom zakona o javnom redu i miru, koji je na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Predlogom zakona neki prekršaji su ukinuti, neki su dodati, a kazne za već postojaće prekršaje su i do 50 puta veće.

Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinović, kaže da je dobro što je u Predlog zakona uneta definicija dela koja se sankcionišu, ali se slaže da su neke stvari mogle dodatno da se preciziraju. Na pitanje da li bi pod "nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje" neko mogao da podvede i, na primer, pogrdno izražavanje o nekom političaru u javnosti, on odgovara da je preduslov za procesuiranje to da neko u javnosti bude time uznemiren.

- Nepristojno ponašanje je ono koje odskače od opšteprihvaćenih društvenih normi, na primer, ako se neko šeta go ulicom. Bezobzirno bi bilo ako bi neko, ignorišući prisustvo drugih ljudi, recimo, urinirao pred njima na ulici - objašnjava Marinović.

Ukinuti su skitničenje kao prekršaj i držanje opasnih životinja poput pasa bez nadzora, što je sadržano u drugim aktima. Vređanje službenog lica više nije krivično delo, već prekršaj koji može biti sankcionisan dvomesečnim zatvorom. Ukoliko, upravljajući dronom ili automobilom na daljinsko upravljanje, ugrozite sigurnost građana ili narušite javni red i mir, možete biti osuđeni i na 60 dana zatvora.

Kada je reč o prostituciji, kazna i dalje sleduje samo onome ko pruža seksualne usluge, a ne i onome ko za njih plaća. Pored zatvorske kazne, koja umesto dosadašnjih mesec dana, može da traje i do dva meseca, uvedena je i opcija plaćanja novčane kazne od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Blic, M. R. Petrović, 15.01.2016.
Naslov: Redakcija