Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: POčELO PRIJAVLJIVANJE GRAđANA ZA OSLOBAđANJE OD PLAćANJA TAKSE ZA JAVNE SERVISE. TAKSA ćE MORATI DA SE PLAćA I ZA VIKENDICE U KOJIMA NIKO NE żIVI, I ZA SVAKO BROJILO, čAK I KADA IH JE VIšE U JEDNOJ PORODIčNOJ KUćI. PLAćANJA TAKSE OSLOBOđENI SAMO HRANIOCI PORODICE


TV taksa, u iznosu od 150 dinara, stići će kao stavka januarskih računa za struju, a pojedini građani bezuspešno pokušavaju da dokažu da bi trebalo da budu oslobođeni tog nameta. Za razliku od ranije pretplate, taksa će morati da se plaća i za vikendice u kojima niko ne živi, i za svako brojilo, čak i kada ih je više u jednoj porodičnoj kući.

Zakon o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015), koji uređuje ovo pitanje, ima greške, a najuočljivija je ona koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja pretplate za vlasnike više brojila.

U članu 42. Zakona piše da vlasnik nekretnina u kojima se ne živi može da bude oslobođen plaćanja takse ako donese dokaz da tu niko ne stanuje, dokaz o vlasništvu i potrošnji električne energije, koja ne sme da prelazi 300 kilovata godišnje.

Da greška postoji potvrđuje i Stanislav Veljković, generalni sekretar RTS:

- Istina je da u istom Zakonu piše da se oslobađaju samo vlasici brojila u jednočlanom domaćinstvu ili ako su hranioci porodice, a u isto vreme su vlasnici više brojila, i za objekte u kojima niko ne stanuje. Kada se navodi dokumentacija kojom dokazuju ovaj status, ne spominje se dokaz o primanjima, kojim bi dokazali da su hranioci. Još jedna greška postoji u delu gde se spominje da taksu plaćaju vlasnici električnog brojila, iako se zna je vlasnik EPS, a svi mi samo korisnici. -

Interesovanje građana za oslobađanje je veliko, a stižu i prijave. Pravo da im se sa računa za struju skine stavka TV takse građani mogu da potraže u RTS, Kneza Višeslava 88, lično ili poštom, ili putem mejla taksajms@rts.rs.

Zakon kaže da ovo pravo imaju hranioci porodica koji su u isto vreme stoprocentni invalidi, ili invalidi koji primaju tuđu negu i pomoć. Tu su i osobe koje su izgubile sluh i vid, korisnici socijalne pomoći i penzioneri sa minimalnom penzijom, ali samo ako su hranioci, tj. ako jedini zarađuju u domaćinstvu.

Da bi bili oslobođeni, napominje Veljković, moraju što pre da dostave zahtev.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 16.01.2016.
Naslov: Redakcija