Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: SREDSTVA ZA FINANSIRANJE REDOVNOG RADA POLITIčKIH SUBJEKATA KORISTE SE ZA FUNKCIONISANJE I PROPAGIRANJE IDEJE POLITIčKOG SUBJEKTA I PODRAZUMEVAJU: RAD SA BIRAčIMA I čLANSTVOM, TROšKOVE PREVOZA I ODRżAVANJA SKUPOVA, TROšKOVE PROMOCIJE, REKLAMNOG MATERIJALA I PUBLIKACIJA, TROšKOVE ISTRAżIVANJA JAVNOG MNJENJA, OBUKE, MEđUNARODNU SARADNJU, TROšKOVE ZARADA I NAKNADA ZAPOSLENIH, KOMUNALNE TROšKOVE, KAO I TROšKOVE ZA DRUGE SLIčNE AKTIVNOSTI


Iako Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014 - dalje: Zakon) zabranjuje strankama da se bave humanitarnim radom, one u zamenu za siguran glas nude besplatne zdravstvene preglede i raznoliku drugu pomoć.

Izvršni direktor "Transparentnosti Srbija", Nemanja Nenadić, kaže da stranke ne bi smele da troše novac za zdravstvene preglede, popravke po zgradama, da ga poklanjaju siromašnima...

- One to ne smeju, ali bi ta zabrana trebalo da bude još ekspilicitnija. Takvi troškovi jesu zabranjeni i Agencija za borbu protiv korupcije je zbog toga izricala i mere i opomene - kaže Nenadić.

Uprkos zabrani, političke stranke su se razmilele po Srbiji pred predstojeće lokalne izbore i nude za siguran glas besplatne konsultacije, pravne i zdravstvene savete.

Agencija za borbu protiv korupcije nedavno je ukazala na to da se pružanje pravne pomoći i obavljanje zdravstvenih pregleda ne mogu smatrati političkim aktivnostima političkog subjekta u smislu Zakona, te da ovaj vid ponašanja može dovesti do povrede ovog i drugih zakona.

Jedna od političkih stranaka ovih dana po beogradskim opštinama deli razne letke građanima, među kojima je i formular za učlanjenje, a od podataka poput matičnog broja, broja lične karte i radnog mesta, zanima ih i krsna slava potencijalnih članova. Nemanja Nenadić objašnjava, međutim, da ovakve aktivnosti nisu zabranjene ukoliko građani dobrovoljno daju takve podatke.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)

Korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada

Član 19

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove prevoza i održavanja skupova, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se i za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje 5% ukupnih sredstava dobijenih za redovan rad na godišnjem nivou, politički subjekat je dužan da koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

Izvor: Vebsajt D. Katanić, L. Gedošević, 15.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija