Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Ministarstvo pravde vrši pojačan terenski nadzor nad radom javnih izvršitelja, s obzirom na to da su im novim Zakonom ovlašćenja proširena. U toku je obrazovanje nove Disciplinske komisije, koja će voditi disciplinske postupke i odlučivati o zahtevima za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja. Komisija će imati pet članova


Ministarstvo pravde vrši pojačan nadzor nad radom javnih izvršitelja, s obzirom na to da su im ovlašćenja proširena novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), koji je na snazi od 1. jula 2016. godine, navela je ministarka pravde, Nela Kuburović.

"Širenjem njihovih ovlašćenja širi se njihova odgovornost tako da Ministarstvo pravde pojačano vrši nadzor nad radom izvršitelja. Kontinuirano smo obavljali nadzor nad kancelarijama izvršitelja, kao i svakodnevni nadzor na osnovu uvida u dokumentaciju i pritužbe koje nam stižu", rekla je Kuburović.

Inače, Disciplinska komisija, koja je obrazovana rešenjem Ministra pravde 2014. godine, do kraja 2015. godine donela je ukupno 23 rešenja kojima su javni izvršitelji oglašeni odgovornim za disciplinsku povredu i na osnovu kojih su im izrečene disciplinska mere.

U 2016. godini, do kraja jula doneto je 10 rešenja sa disciplinskim merama za izvršitelje.

Kuburović je navela da je bilo različitih propusta pojedinih javnih izvršitelja, od proceduralnih u smislu nedostatka opreme i urednog vođenja evidencije, do krupnijih nedostataka i težih disciplinskih prestupa, poput zloupotreba u primeni Javnoizvršiteljske tarife ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016).

Kuburović je istakla da će Ministarstvo pravde i u narednom periodu nastaviti da prati rad javnih izvršitelja upravo kako bi se jačala njihova odgovornost, transparentnost u radu i vodilo računa da se ne pojavljuju nedostaci u radu.

Pored toga, ona je navela da Ministarstvo pravde prati efekte primene novog Zakona da bi utvrdilo ima li nekih nedoumica u radu kako izvršitelja tako i sudova.

"Bitno je da su izvršitelji ovim Zakonom dobili mnogo šira ovlašćenja nego što su imali po ranije važećem Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014). Sada su ovlašćeni da sprovode gotovo sva izvršenja, a sudovi sprovode samo izvršenja koja se tiču porodičnih odnosa i vraćanja zaposlenog na rad", ukazala je ministarka pravde.

Prema podacima Ministarstva pravde u 2015. godini izrečena je jedna disciplinska mera - trajna zabrana obavljanja delatnosti izvršitelja, jedna zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca, jedna javna opomena, 15 opomena, i četiri novčane kazne. U ovoj godini izrečene su tri disciplinske mere - trajne zabrana obavljanja delatnosti, 5 novčanih kazni i dve opomene.

U toku je obrazovanje nove Disciplinske komisije, koja će voditi disciplinske postupke i odlučivati o zahtevima za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Po novom Zakonu Komisija će imati pet članova.

Ministar pravde je već imenovao disciplinskog tužioca Ministarstva, a ostaje i da Komora javnih izvršitelja učini isto.

U narednom periodu akcenat će biti na terenskom nadzoru, jer je neposredni uvid u poslovanje i postupanje u predmetima sprovođenja izvršenja i obezbeđenja javnog izvršitelja, najcelishodniji način nadziranja zakonitosti i svrsishodnosti njegovog rada, navode u Ministarstvu.

Prema nedavno ustanovljenoj praksi rad javnih izvršitelja se dva do tri puta nedeljno nadzire neposrednim uvidom u javnoizvršiteljsku kancelariju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.10.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija