Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izvršitelji više neće moći da plene stvari pre nego što trećem licu ostave mogućnost da uloži prigovor i dokaže da predmet ne pripada dužniku. Izvršitelji koji budu razrešeni dužnosti više neće moći da se zaposle u pravosuđu, da rade kao notari, a ni da dobiju članstvo u Advokatskoj komori


Primena Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje) naterala je mnoge nesavesne dužnike da na vreme izmiruju svoje obaveze.

Istovremeno, propis je doneo i niz problema. Imovina dužnika je prodavana budzašto, a mnoge porodice su ostale bez krova nad glavom zbog duga od nekoliko stotina hiljada dinara. Zbog nesavesnog rada u proteklih nekoliko meseci suspendovano je pet izvršitelja koji su bili u sukobu interesa.

Brojne pritužbe dužnika i nepravilnosti naterali su nadležne iz Ministarstva pravde Srbije da naprave izmene i dopune pomenutog propisa. Sada je u toku javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. O tome dokle će ona trajati i šta dalje sledi članica radne grupe i sudska izvršiteljka iz Novog Sada Mirela Ličina Smiljanić kaže:

- Javna rasprava o izmenama će potrajati do 28. maja - navela je ona. - Potom sledi priprema novog zakonskog teksta koji bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru. Taj tekst se vrlo pažljivo radi, odnosno ceo postupak će biti kao da se donosi novi zakon da bi se izbegle negativne posledice u budućnosti.

Koliko se za sada zna, nove izmene će doneti bitne promene. Pre svega, naknade za izvršitelje biće znatno smanjena. Koliko je to neophodno, govori i primer jednog Novosađanina koji je za naplatu stanarine od nešto iznad 8.000 dinara morao da plati izvršitelju naknadu od 13.000 dinara. Izvršitelji će svakodnevno morati da Ministarstvu pravde podnose izveštaj o radu.

Što je i najvažnije, imovina dužnika više neće moći da se prodaje u bescenje već će sve ići na licitacije i preko interneta. Sve adrese dužnika biće evidentirane u centralnom registru pa izvršitelji više neće moći da se pravdaju da ne mogu da im uđu u trag i tako im zaračunavaju zatezne kamate.

Ako izmene prođu u skupštinskoj proceduri, plata dužnika moći će da se optereti do 50 odsto, a ne kao sada, dve trećine. Strogo će se kontrolisati sukobi interesa izvršitelja. To znači da kuće i stanovi više neće moći da se prodaju po višestruko nižim cenama i da ih kupuju zaposleni u kancelariji izvršitelja. Izvršitelji su često namirivali dugove imovinom ukućana dužnika, a po novom, niko od članova porodice i rodbine neće moći da odgovara za tuđ dug, odnosno izvršitelji više neće moći da plene stvari pre nego što trećem licu ostave mogućnost da uloži prigovor i dokaže da predmet ne pripada dužniku.

Izvršitelji koji budu razrešeni dužnosti više neće moći da se zaposle u pravosuđu, odnosno neće moći da parkiraju radu knjižicu u sudovima, tužilaštvima. Neće moći da rade ni kao notari, a ni da dobiju članstvo u Advokatskoj komori, a bez toga nema ni otvaranja kancelarije.

Dok se te izmene ne usvoje i ne počne primena, dužnicima ostaje da budu savesni. Zakon koji je na snazi se primenjuje.

Rad izvršitelja u Hrvatskoj je regulisan nešto drugačije nego kod nas. Tamošnji propisi predviđaju da niko ne može ostati bez jedinog krova nad glavom zbog dugovanja za komunalne usluge. Zakon u toj bivšoj republici SFRJ takođe predviđa da se nekretnina ne može zapleniti zbog duga koji je manji od 2.700 vera. Predviđeno je da se ta suma u narednom periodu poveća, odnosno da dužniku ne može biti prodata nekretnina za dug do 5.200 evra.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 14.05.2019
Naslov: Redakcija