Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PUTEVIMA: Vlasnici nepokretnosti koje se eksproprišu za potrebe izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva, kao i vlasnici nepokretnosti na kojima su izgrađeni javni putevi a kojima nije isplaćena naknada za eksproprisanu nepokretnost, imaju pravo na naknadu


Zemljište koje se nalazi pod javnim putevima postaće i u praksi javna svojina. Katastri će po službenoj dužnosti upisati u zemljišne knjige placeve pod drumovima kao vlasništvo Republike, autonomne pokrajine ili lokalnih samouprava. Privatni vlasnici, koji eventualno dosad nisu obeštećeni, imaju pravo na naknadu. S namerom da se konačno urede imovinski odnosi hektara pod srpskim drumovima, Vlada je nedavno utvrdila Predlog zakona o putevima, koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Iako su javni putevi definisani kao dobro u opštoj upotrebi i u javnoj svojini, trenutno skoro na svakom pravcu postoje delovi koji se nalaze na nečijim parcelama. Koliko, ne zna se tačno, ali izveštaj o rehabilitaciji puteva pokazuje da, od obuhvaćenih 410 kilometara - samo na 52 kilometra nije bilo problema sa imovinom. Pri pojačanom održavanju puta Topola - Bućin Grob, evidentirano je čak 754 zauzeća.

- Prema rešenjima sadržanim u Predlogu zakona, vlasnici nepokretnosti koje se eksproprišu za potrebe izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva, kao i vlasnici nepokretnosti na kojima su izgrađeni javni putevi a kojima nije isplaćena naknada za eksproprisanu nepokretnost, imaju pravo na naknadu za eksproprisanu nepokretnost u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje eksproprijacija, tako da su svi zaštićeni od "oduzimanja parcela bez naknade" - objašnjavaju u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - Sredstva potrebna za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuju se planovima i programima. Kada su u pitanju sredstva potrebna za naknadnu isplatu eksproprisane nepokretnosti gde su već izgrađeni javni putevi, potrebno je da svaki nosilac prava javne svojine utvrdi stvarno stanje na javnom putu čiji je vlasnik.

Predlog zakona na nov način se bavi i bezbednošću izgrađenih kilometara. Uvode se, u skladu sa evropskim direktivama, stručni timovi sa licenciranim revizorima i proverivačima, a cilj im je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.

- Uvodi se obaveza sprovođenja revizije projekata državnog puta prvog reda sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta za sve projekte izgradnje novog puta i za projekte rekonstrukcije postojećeg puta - kažu u Ministarstvu građevinarstva. - I to u svim fazama projektovanja, neposredno pre puštanja puta u eksploataciju i najkasnije šest meseci posle puštanja puta u eksploataciju. Uvode se i provera bezbednosti saobraćaja na putu najmanje jednom u periodu od pet godina i ciljane provere za deonice javnih puteva najvećeg rizika. Predviđeno je da reviziju sprovodi stručni tim koji je nezavisan od upravljača javnog puta i kojim rukovodi licencirani revizor.

Novo zakonsko rešenje biće rigoroznije po pitanju odobravanja besplatnih putarina osobama sa invaliditetom. Na njega će imati pravo samo oni koji imaju 80 i više odsto invaliditeta. "Putevi Srbije" su 2017. godine izdali 9.403 dozvole, a 29 odsto ih se odnosi na korisnike čiji je stepen invaliditeta ispod 80 odsto, što je oko 2.700 ljudi. Ova mera će im doneti uštedu od oko 95.000 dinara na mesečnom nivou, odnosno 7,1 milion dinara na godišnjem nivou.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 14.04.2018.
Naslov: Redakcija