Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O RADU: Neophodno da Ministarstvo rada izda tumačenje odredbe koja se odnosi na isplatu zarade, a u vezi sa virusom korona


Vlasnici pojedinih firmi u Srbiji najavili su zaposlenima da postoji mogućnost da zbog širenja virusa korona i smanjenja obima posla jedno vreme rade od kuće. Mnogi od njih već su najavili i da će im za taj rad biti isplaćena plata kao da su na bolovanju i iznosiće 65 odsto plate.

Kako je najavila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ubrzo će biti poznat i pravilnik kako kompanije koje imaju zaposlene u izolaciji, odnosno samoizolaciji da postupaju, a Privredna komora Srbije imaće posebnu liniju sa takvim informacijama za privredu. U ovakvoj situaciji je neophodno i da Ministarstvo rada izda tumačenje odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), koja se odnosi na isplatu zarade, odnosno da li će se radnici tretirati kao da su na bolovanju ili da normalno rade.

Dragoljub Rajić, ekonomski analitičar, naglašava da sve zavisi od toga koliko će situacija da potraje. U kraćem vremenskom periodu problemi će moći da se prebrode, ali na duže će morati da dođe do smanjenja prihoda.

- Samo u prvoj nedelji osetio se pad prihoda, jer su otkazani mnogi sastanci sa spoljnotrgovinskim partnerima i ograničen je dolazak ljudi iz inostranstva u Srbiju - kaže on. - U Srbiji je najveći problem u samoorganizaciji. Primera radi, u Italiji koja je u najgoroj situaciji se rad od kuće i ne razmatra, dok je u Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj i u vanrednoj situaciji na prvom mestu održanje ekonomije.

Rajić naglašava da će se pad u realnom sektoru vrlo brzo osetiti, što će dovesti do smanjene potrebe za radnom snagom, što će poslodavce naterati da ljude teraju da rade od kuće ili u najgorem slučaju da skraćuju spiskove zaposlenih.

- Ne bi trebalo olako shvatati trenutnu situaciju, jer ona može napraviti veći udar na ekonomiju nego na zdravlje stanovništva - objašnjava on.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata uputila je tim povodom Vladi inicijativu, ali za utvrđivanje prava na naknadu zarade u visini od 100 odsto zaposlenima koji su privremeno sprečeni da rade, jer su obuhvaćeni merama za sprečavanje širenja i suzbijanje virusa korona.

S druge strane, Konfederacija slobodnih sindikata uputila je premijerki Ani Brnabić zahtev za dodatnim merama zaštite zaposlenih od virusa korona.

- Kako je najveći broj naših članova zaposlen u državnom i javnom sektoru i po prirodi posla su upućeni na kontakt sa stanovništvom tražimo dodatne mere zaštite, obezbeđenje odgovarajuće opreme i sredstava za zaštitu, u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) - kaže Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije.

On naglašava da bi sa predstavnicima poslodavaca trebalo razmotriti mogućnost da se slične mere sprovedu i u privatnom sektoru, tamo gde postoji intenzivniji kontakt sa stanovništvom.

Za Ljubisava Orbovića, predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, najvažnije je da se u ovom trenutku zaštiti zdravlje ljudi i spreči dalje širenje virusa:

- Treba sačekati kako će se situacija dalje razvijati i kakve će mere dalje biti donete. Ako bude onih koji će ovakvu situaciju iskoristiti da radnicima smanjuju plate, onda ćemo reagovati. -

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 14.03.2020.
Naslov: Redakcija