Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O RADU: Sindikati traže od Vlade da svi radnici za vreme izolacije i lečenja od korona virusa primaju celu platu


U pismu koje je su sindikati poslali predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić jasno stoji da bi svi radnici za vreme izolacije i lečenja od korona virusa trebalo da primaju celu platu. Kako se navodi u dokumentu, umanjenje zarade od 35 odsto po predlogu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, ne bi trebalo da ima niko ko je oboleo od korona virusa, ali ni radnici koji su morali u izolaciju.

"ASNS podnosi inicijativu Vladi za donošenje akta kojim bi se na osnovu člana 117. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) utvrdila naknada zarade u visini 100 odsto zarade koju je ostvario za prethodnih dvanaest meseci. To se odnosi na zaposlene koji su obuhvaćeni merama Vlade za sprečavanje širenja i suzbijanje korona virusa, za vreme trajanja, pre svega obaveznog karantina i lečenja", navodi se u pismu.

A član 117. predviđa da radnici imaju pravo na naknadu za vreme prekida rada, a koje su zahtevali državni organi ili poslodavac. U istom članu se navodi i da se takva obustava rada može tražiti radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica.

ASNS je pismo poslao na adrese Vlade i Ministarstva za rad i zapošljavanje sa pitanjem koje se direktno tiče ukupno 2,2 miliona radnika u Srbiji - hoće li izolaciju zbog sumnje na korona virus tretirati kao bolovanje ili karantin neće uticati na smanjenje zarade zaposlenih.

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije poslala je resornim institucijama pismo u kome zahtevaju odgovor, a koji se direktno tiče ukupno 2,2 miliona radnika u Srbiji. Glavno pitanje je "da li je izolacija bolovanje i znači li smanjenje plate na 65 odsto".

"Do odgovora od resornih institucija pokušavali smo da dođemo i prethodnih dana. Jasnog stava nije, međutim, bilo, zbog čega smo im poslali i zvanično pismo", potvrdila je Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) dodajući da je odgovor veoma važan jer se u načelu tiče svih zaposlenih u našoj zemlji, a imajući u vidu, kako je rekla, da situacija sa korona virusom u Srbiji može da bude ozbiljna.

Govoreći o potencijalnim rešenjima, Savićeva je ocenila da bi Vlada mogla da ima dve opcije. Prva je da se izolacija tretira kao bolovanje, što bi značilo smanjenje plate za 35 odsto. Druga opcija je da odluku donose same kompanije, a što bi moglo da bude povoljnije rešenje.

"U tom slučaju svaka kompanija bi samostalno donosila odluku da li radnicima zbog izolacije treba smanjiti zaradu ili ne", ocenila je Savić, uz opasku da ni privrednici nisu lišeni posledica u ovakvim trenutnim okolnostima, a imajući u vidu da fabrike u Evropi već smanjuju proizvodnju, kao i da je potrošnja u padu.

Po aktuelnom Zakonu o radu zaposleni za vreme bolovanja u Srbiji primaju 65 odsto zarade. Toliko bi mogle da da dobiju osobe koje budu boravile u karantinu zbog sumnje na korona virus, a bez obzira na to da li su zaraženi ili ne.

Praktično, imajući u vidu da izolacija traje dve nedelje, odnosno deset radnih dana, to bi na primeru mesečne zarade od 60.000 dinara značilo umanjenje za oko 12.700 dinara.

Veliki broj beogradskih kompanija je preporučilo svojim zaposlenima da rade od kuće. Takvih je najviše na Novom Beogradu, a posmatrajući delatnosti najčešće je reč o kompanijama iz IT sektora, ali i delatnostima koje se bave brokerskim i sličnim poslovima na kojima je rad od kuće moguć.

Izvor: Vebsajt Blic, S.L., T.K, 11.03.2020.
Naslov: Redakcija