Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPORTU: Besplatno usklađivanje sportskih organizacija sa novim Zakonom traje zaključno sa 17. februarom 2017. godine, do kada je potrebno da se predaju popunjene registracione prijave usklađivanja sportskih organizacija u APR


Besplatno usklađivanje sportskih organizacija sa novim Zakonom o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) traje zaključno sa 17. februarom 2017. godine, do kada je potrebno da se predaju popunjene registracione prijave usklađivanja sportskih organizacija u Agenciji za privredne registre.

Ukoliko se registracione prijave usklađivanja predaju posle 17.02.2017. godine, podnosi se i dokaz o uplati odgovarajuće naknade (za registraciju promene), u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016).

Izvor: Vebsajt APR, 14.02.2017.
Naslov: Redakcija