Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Obustavljen postupak za ocenu zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira. Ukinuta je i mera obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika


Ustavni sud je obustavio postupak za ocenu zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik) i ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika, s obzirom na to da je nakon što je Ustavni sud pokrenuo postupak Državno veće tužilaca osporeni Pravilnik stavilo van snage i donelo novi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017) čije odredbe ne sadrže rešenja koja su bila sporna za Ustavni sud.

Kako je na ovaj način Državno veće tužilaca izvršilo usaglašavanje osporenog Pravilnika sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), a donošenjem mere kojom je obustavljeno izvršenje pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu spornog Pravilnika, su sprečene štetne posledice koje su mogle nastupiti, Ustavni sud je ocenio da su ispunjeni uslovi da se postupak za ocenu zakonitosti spornog Pravilnika obustavi.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 12.10.2017.
Naslov: Redakcija