Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD PRAVDE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Banke su bile u obavezi da detaljno informišu klijente kako bi oni mogli da procene posledice zaduživanja, što u Srbiji nije bio slučaj, tvrde iz Udruženja "CHF Srbija"


Mišljenje Evropskog suda pravde da banka, koja odobrava zajam u stranoj valuti, mora detaljno informisati klijenta kako bi on procenio ekonomske posledice zaduživanja, rešenje je i za dužnike u Srbiji. Ovo bi, konačno trebalo da bude šansa za više od 20.000 porodica koje i posle deset godina otplaćivanja ovih kredita duguju više nego što su, po ugovoru, dobili od banke, rečeno je na konferenciji Centra za zaštitu bankarskih klijenata "CHF Srbija".

Sud je jasno odredio način rešavanja ovih sporova pred nacionalnim sudovima, određujući pravac postupaka. U slučaju nepoštovanja standarda iz Direktive 93/13, sud utvrđuje da li je u pitanju nepravična i ništava ugovorna odredba i da to suštinski zavisi od načina informisanja klijenta... Na ovaj način otklonjena je dilema, koja je postojala kod naših sudova, da li se ugovor raskida ili se utvrđuje ništavost ugovaranja valute u švajcarcima. Evropski sud se jasno opredelio za ništavost, a ne za raskid – kaže Jelena Pavlović, advokat i član Upravnog odbora ovog udruženja.

U mišljenju Evropskog suda, koji je donet u slučaju kredita indeksiranih u švajcarskom franku u Rumuniji, da podsetimo, stoji da je sporna ugovorna odredba deo glavnog predmeta ugovora o kreditu i da se njena nepoštenost može ispitivati "ako nije sastavljena jasno i razumljivo".

Na nacionalnom sudu je da proveri da li su potrošaču bili saopšteni svi elementi na osnovu kojih bi mogao da proceni ukupan trošak svog kredita, navodi se u mišljenju Evropskog suda i naglašava da ovakva ugovorna odredba može uneti neravnotežu među strankama.

Ovim je sve rešeno, zbog čega znamo i konačan ishod ovih kredita u Srbiji - rekla je Pavlovićeva.

Ukazujući na činjenicu da u Rumuniji krediti nisu plasirani u domaćoj valuti, već direktno u francima, ona je objasnila da je očekivala da će Evropski sud pravde odbaciti tužbe, ali je on, čak i u tom slučaju, preporučio da nadležni rumunski sudski organi preispitaju da li su odredbe ugovora o tim kreditima bile nepoštene. – U Srbiji su korisnici kredita primili dinare, ali se sve vreme parametri određuju prema vrednosti franka, što je daleko složeniji pravni posao od kredita, izjavila je ona.

Banke su, prema njenim rečima, znale da indeksacija u francima nosi dvostruki valutni rizik i da Narodna banka Srbije ne utiče na odnos dinara i franka, dok u odnosu na evro interveniše i o tome nisu informisale klijente, već su, kako je rekla, upravo suprotno – klijentu sugerisale da je taj kredit povoljniji od nekog drugog.

Zato je, smatraju u ovom udruženju, jedini način za dokazivanje nepoštenosti odredbi ugovora o kreditima u švajcarcima pred sudom da klijenti nisu dobili relevantne informacije od banaka.

Advokat Slaven Bilčar je rekao da su banke odgovorne za čitav problem jer su prećutale činjenice, a korisnika kredita dovele u zabludu, dok NBS, kako ističe, nije smela da dopusti da se takvi krediti nađu u prometu.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj, 12.10.2017.
Naslov: Redakcija