Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O VLADI I MINISTARSTVIMA: UVODE MINISTARSTVA ZA EKOLOGIJU I EVROINTEGRACIJE


U Vladu ulaze nova lica, nije isključeno da Jadranka Joksimović i Ivica Dačić rotiraju zaduženja.

Premijer Srbije planira da uvede još novih lica u Vladu Srbije i tek imenovani sastav Vlade Srbije vrlo brzo će biti promenjen, rečeno je Danasu u obaveštenim političkim krugovima.

Sredinom septembra, naime, kako navode naši sagovornici, naći će se na dnevnom redu parlamenta Srbije izmene Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon) i Zakona o vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014). Premijer namerava da ekologiju koja je sada u resoru poljoprivrede izdvoji u posebno ministarstvo. Ko će voditi novo ministarstvo za ekologiju u ovom trenutku nije sasvim izvesno, ali izvori Danasa smatraju da premijer već ima određenu ličnost u planu.

Takođe, biće uvedeno i novo ministarstvo - resor za evrointegracije, odnosno za Evropsku uniju. Da li će sadašnja ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović, koja je bila zadužena za evropske integracije, samo biti preimenovana u novom resoru, izvorima Danasa nije poznato. Ističu, međutim, da tu neće biti iznenađenja u smislu uvođenja novih stranaka u vladu.

Izvor: Danas, 15.08.2016.
Naslov: Redakcija