Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Sve udovice imaju pravo na porodičnu penziju


To što je po podacima Republičkog zavoda za statistiku samo tokom 2018. godine čak 771 mladoženja stariji od 65 godina "stao na ludi kamen" može se tumačiti na nekoliko načina. Romantici će sigurno reći da "prava ljubav godine ne broji", cinici će prokomentarisati da sklapanju braka sa osobom u sedmoj deceniji sigurno ne kumuju romantični razlozi, dok je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US) eksplicitno precizirao da u slučaju kada je umrli osiguranik u trenutku zaključenja braka imao 65 godina, bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili je brak trajao najmanje dve godine.

Zbog nemogućnosti da nakon smrti bračnog druga ostvare porodičnu penziju jer je u trenutku sklapanja braka mladoženja bio stariji od 65 godina, nekoliko građana je podnelo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Stojeći na braniku teze da je pravo na porodičnu penziju jedno od ključnih prava na materijalno obezbeđenje i socijalnu sigurnost, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela pre dve godine Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U predlogu koji je podnela poverenica Janković navodi se, pored ostalog, da se diskriminatorni uslov vezan za godine ne može pravdati objektivnim razlozima i da se zloupotreba ovog prava može sprečiti nizom drugih pravnih sredstava koje naše sugrađane neće stavljati u neravnopravan položaj samo zato što su sklopili brak sa osobom koja je navršila 65 godina života, jer je odredbama člana 212. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) javnom tužiocu i članovima porodice umrlog osiguranika data mogućnost da u svojstvu lica koja imaju pravni interes da brak bude poništen osporavaju pravo preživelog bračnog druga na porodičnu penziju podnošenjem tužbe za poništenje braka.

Dve godina nakon podnošenja ovog predloga, Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnom odredbu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja predviđa da pravo na porodičnu penziju preminulog koji je u vreme zaključenja braka navršio 65 godina njegov bračni drug može naslediti samo pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Po mišljenju Ustavnog suda, ovim je povređeno načelo zabrane diskriminacije iz člana 21 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) po osnovu starosti. U ovom sudu naglašavaju da ni deo koji se odnosi na propisivanje godina starosti u kojima je preminuli zaključio brak nije u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom.

"Uvođenjem novih uslova za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, i to samo kad je reč o situaciji sklapanja braka posle navršene 65. godine života osiguranika, sa obrazloženjem sprečavanja zloupotrebe prava na brak i prava na porodičnu penziju, zakonodavac je napustio teren legitimnog cilja ovog zakona", navodi se u odluci Ustavnog suda.

U obrazloženju ove odluke takođe se naglašava da pitanja trajanja braka i prava koja iz njega proističu uređuje Porodični, a ne Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovaj sud je odlučio da Narodnoj skupštini, kao zakonodavcu, uputi pismo u kojem će se ukazati na potrebu da se preostali deo odredbe člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji ustavnopravno nije sporan, pravno-jezički uobliči i integriše u ostale uslove za ostvarivanje prava udove, odnosno udovca na porodičnu penziju.

"Odredbe Zakona koje regulišu navedena pitanja moraju da budu precizne, jasne i odredive, kako bi se otklonila svaka eventualna nedoumica prilikom njihove primene", ukazao je Ustavni sud u odluci koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", čime je neustavna odredba Zakona prestala da važi.

Poverenica Brankica Janković ističe da je dobro što je Ustavni sud potvrdio da je diskriminacija na osnovu starosnog doba zabranjena, jer nema razloga da zbog sumnje za sklapanje braka u 65. godini života postoje diskriminatorni uslovi.

Ne možete nekog diskriminisati da biste sprečili zloupotrebu, a ako postoji zloupotreba, onda postoje drugi pravni mehanizmi – zaključuje poverenica.

Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 12.07.2019.
Naslov: Redakcija