Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Do 2018. godine neophodna izmena Zakona radi daljeg usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), koji je usvojen pre blizu dve godine, do 2018. godine bi trebalo da bude promenjen i dodatno, kako kažu u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, usklađen sa evropskom praksom. Od izmena se očekuje i da dodatno pogoduju investitorima. Ali šta je sa radnicima, kojima je i postojeći Zakon, kako tvrde u sindikatima, umanjio prava i otežao svakodnevicu.

U protekle dve godine nezaposlenost u Srbiji je smanjena, ali da li je to rezultat Zakona iz 2014. godine ekonomisti ne mogu da tvrde precizno, koliko je Zakon doprineo da nezaposlenost padne na 19 odsto. Ipak, jasnije je kad su u pitanju promene na tržištu rada. Od 2012. godine raste broj zaposlenih, ali je pitanje kakav je kvalitet tih poslova.

"To znači da imamo situaciju da raste zaposlenost, ali da plate i sati rada pokazuju umeren silazni trend. Izgleda da 2015. godine dolazi do pozitivnih promena u obimu i kvalitetu zaposlenosti", kaže profesor Ekonomskog fakulteta Mihail Arandarenko.

"Zaposlenost raste, ali zahvaljujući nekvalitetnoj i teško održivoj zaposlenosti sa vrlo malim dohocima i sa visokim stepenom radne nesigurnosti. Takozvanih prekarnih radnika. Sve više raste zaposlenost na kratke rokove i bez garantovanih radnih prava", navodi profesor FPN i član pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije za Poglavlje 19 koje se odnosi na zapošljavanje i socijalnu politiku, Zoran Stojiljković.

On navodi da je primetno da su sve zemlje u regionu suočene sa "rastegljivim radnim zakonodavstvom", niskim platama i lošom zaštitom prava radnika.

"Postavlja se pitanje šta je u stvari misija sindikata, da li i dalje treba da organizuju samo stalno zaposlene sa neodređenim radnim vremenom koji su sve ređe 'zverke' ili treba da organizuje one koji su na ivici legalnog rada. Da li se sada izjednačavaju radni standardi prema stalno zaposlenima ili treba da se izjednače sprema onima koji su u sivoj ekonomiji", upitao je Stojiljković.

On se osvrnuo i na Poglavlje 19, navodeći da se narednih meseci mora stvoriti kapacitet da uđemo u pregovore.

"Na diplomatski način nam je rečeno da smo pali na popravnom, i da su nam problemi jako duboki", rekao je Stojiljković navodeći da se mora poraditi na tome u narednom periodu.

Poslodavci kažu, drugačije ni ne može. Oni ističu da fleksibilniji Zakon omogućava da lakše upošljavaju radnike kad su im potrebni, ali i da ih lakše otpuštaju kada posla nema.

"Jasno je da mi imamo evropske želje, ali nažalost privredne mogućnosti su nam na nivou nekih nerazvijenih zemalja Afrike, Azije, Južne Amerike. Što znači da ćemo svi morati da shvatimo da živimo u zemlji koja je jedna od najsiromašnijih", kaže predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

Samostalna savetnica u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ivana Nikolić, rekla je da je usvajanje Zakona 2014. godine bio važan korak ka usklađivanju sa pravnim tekovinama EU.

Ona je podsetila da je posle nekoliko meseci sprovedena i analiza usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, koja je pokazala da je zakonodavstvo u toj oblasti usklađeno u najvećoj meri, ali da je potrebno dalje raditi na tome.

Nikolić je navela da se radi na važnim zakonima koji bi trebalo da doprinesu smanjenju rada na crno, zapošljavanju, reguliše mirno rešavanje radnih sporova.

Izvor: Vebsajt B92 i N1, 15.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija