Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Sindikati traže povlačenje Zakona


Savez samostalnih sindikata Srbije i Udruženje sindikata penzionera Srbije zatražili su da se povuče Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016), kao i ukidanje kaznenih poena za penzionere sa punim radnim stažom, ali koji nemaju 65 godina života.

Na tribini "Reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Srbiji" koju su organizovala dva sindikata, naglašeno je da je postojeći penzioni sistem u osnovi dobar, ali da ga treba "redefinisati".

Predsednik programskog saveta Sindikata penzionera Srbije Živomir Tešić kaže da bi postojeći penzioni sistem trebalo vratiti "na autentični Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)". Naglasio da trenutno niko ne govori o povlačenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, ali se govori o prodaji imovine PIO fonda kao što su banje, uz ocenu da se na taj način penzioni sistem i Fond PIO lišavaju mogućnosti opstanka.

"Tražimo potpunu likvidaciju Zakona o smanjenju penzija, njegovo povlačenje, jer je to jedino pravno održivo", naglasio je Tešić.

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dušan Vuković kaže da osim Zakona o privremenom umanjenju penzija treba ukinuti i kaznene poene.

"Mislimo da su se stekli ekonomski i materijalni uslovi da se ta nepravda ukine, da svi oni koji imaju privremena rešenja o smanjenim penzijama dobiju puna rešenja i primaju pun iznos", rekao je Vuković. "Zalažemo se i za redefinisanje penzionog sistema. On je u osnovi dobar jer se zasniva na međugeneracijskoj solidarnosti", kaže Vuković i dodaje da oni koji kreiraju javne politike moraju uvažiti mišljenja penzionera i radnika.

Misija MMF-a sugerisala je predstavnicima vlade da ukinu privremene krizne mere za penzionere - odnosno Zakon o privremenom umanjenju penzija. Misija predvođena Džejmsom Rufom poručila je srpskoj strani da nađe sistematsko rešenje za penzije, budući da su javne finansije poslednje tri godine stabilne.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je to prokomentarisala da bi "ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija značilo smanjenje primanja za 80 odsto penzionera, što Vlada Srbije ne želi, već se traži način kako da se fazno ponovo pređe prethodni sistem - redovno dvogodišnje usklađivanje penzija".

Prema nekim računicama, od 2014. kada je umanjenje penzija počelo da se primenjuje pa sve do kraja 2017. godine, od penzionera je uzeto više od 430 miliona evra.

Izvor: Vebsajt 021, 14.05.2018.
Naslov: Redakcija