Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Uredba se primenjuje na sve advokate, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu vođenja poslovnih knjiga ili sistemu PDV, kao i nezavisno od toga da li imaju zaposlene


Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 - dalje: Uredba).

Odredbom čl. 2. st. 1. Uredbe propisano je da se pod pojmom "privredni subjekti u privatnom sektoru" na koje se Uredba odnosi podrazumevaju "rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana)".

Odredbom čl. 2. st. 2. Uredbe propisano je da se pod pojmom "fiskalne pogodnosti" podrazumeva odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanje javnih prihoda i to:

– akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu paušalnog oporezivanja

-akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade

– poreza i doprinosa na ličnu zaradu za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a, a opredelili su se za isplatu lične zarade

-poreza na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada, preduzetnicima koji imaju zaposlene

Ovo znači da se Uredba primenjuje na sve advokate, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu vođenja poslovnih knjiga ili sistemu PDV, kao i da se Uredba primenjuje na sve advokate, nezavisno od toga da li imaju zaposlene.

Odredbom čl. 3. st. 3. Uredbe propisano je da svi "privredni subjekti u privatnom sektoru" mogu da ostvaruju prava na osnovu Uredbe samo ako su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15.03.2020.godine.

Ovo znači da fiskalne pogodnosti i direktna davanja ne mogu ostvariti oni koji su se osnovali da bi ostvarili pogodnosti, već je cilj Uredbe da pogodnosti obezbedi samo onima koji su na dan 15.03.2020.godine bili aktivni i zbog vanrednog stanja bili onemogućeni da redovno obavljaju svoju delatnost.

Odredbom čl. 3. st. 2.Uredbe propisano je da fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu koristiti i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.

Ovo znači da fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu ostvariti ne samo advokati koji su na dan donošenja Uredbe aktivni i obavljaju delatnost (koji ova prava ostvaruju na osnovu čl. 3.st. 3. Uredbe) već i advokati koji su na poziv AK Beograda od 16.03.2020.godine podneli zahtev i dobili rešenje o privremenom prestanku prava na bavljenje advokaturom zbog toga što nisu spremni da se izlažu riziku od širenja zaraze (koji ova prava ostvaruju na osnovu čl. 3. st. 2. Uredbe).

Fiskalna pogodnost ogleda se u odlaganju dospelosti za plaćanje svih poreza i doprinosa za mesece mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine i odlaganje plaćanja svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza – dakle u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022.godine.

U Uredbi je jasno napravljena razlika između obaveza koje plaća preduzetnik za sebe (čl. 6, 7 i 8 – st.1) i obaveza koje preduzetnik plaća zaaposlene (čl. 6, 7 i 8 – st. 2) pri čemu su i jedne i druge obaveze predmet odlaganja.

Istovremeno, doprinosi čije je plaćanje odloženo smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja svih drugih prava obaveznog osiguranja, u skladu sa čl. 4. st. 4.Uredbe.

Direktna davanja svode se na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta u visini osnovne minimalne zarade za mart, april i maj 2020 na sledeći način:

a) odredbom čl. 9. st. 1. Uredbe propisano je da svaki preduzetnik koji ima zaposlene dobija iznos koji predstavlja proizvod minimalne neto zarade i broja zaposlenih, a

b) odredbom čl. 9. st. 2. Uredbe propisano je da se "broj zaposlenih kod preduzetnika uvećava se za 1 (jedan)."

Ratio legis ove odredbe jeste da obezbedi samom preduzetniku tj. advokatu da ostvari pravo na fiskalne pogodnosti i pravo na direktna davanja u visini minimalne neto zarade mesečno i u odnosu na sebe samog – u slučaju kad nema zaposlene.

Jedini izuzetak propisan je u dva slučaja i to: kada sam preduzetnik ima status zaposlenog (jer ostvaruje svoje pravo u okviru proizvoda broja zaposlenih i minimalne neto zarade) i kada je preduzetnik korisnik penzije (jer ima obezbeđen mesečni prihod pa mu se ne može odobriti i direktno davanje – čiji je cilj obezbeđenje egzistencije).

Odredba čl. 11. Uredbe propisuje da pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da ostvare advokati i to kako oni koji podnose Obrazac PPP-PD za sebe ili zaposlene, tako i oni koji ne podnose Obrazac PPP-PD za sebe odn. koji nemaju zaposlene – čime je otklonjena svaka nedoumica u pogledu toga da li pravo na osnovu Uredbe mogu da ostvaruju i advokati koji nemaju zaposlene, a kojih je najveći broj.

Imajući u vidu sve napred navedeno, Advokatska komora Beograda smatra da je na ovaj način ostvaren zahtev advokature upućen Ministarstvu finansija da se najavljeni paket ekonomskih mera za zaštitu od posledica vanrednog stanja koji uključuje i subvencije od 30.000,00 RSD mesečno, mora odobriti i advokatima, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV, jer su svi advokati u uslovima vanrednog stanja ekonomski ugroženi – bez mogućnosti da u vanrednim okolnostima redovno obavljaju svoju profesionalnu delatnost i da ostvaruju prihode.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 11.04.2020.
Naslov: Redakcija