Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Ekonomske mere Vlade RS primeniti na sve advokate odobrenjem subvencije od 30.000 dinara svakom advokatu


Dana 18.03.2020. godine AK Beograda se obratila Državnom sekretaru Ministarstva finansija sa zahtevom za preispitivanje opravdanosti poreskog zaduženja advokata tokom trajanja vanrednog stanja, imajući u vidu objektivnu nemogućnost advokata da tokom ovog perioda rade i zarade.

Dana 31.03.2020. godine AK Beograda se obratila Ministru finansija sa zahtevom da u okviru paketa ekonomskih mera za sanaciju posledica vanrednog stanja, predloži Vladi Republike Srbije mere koje bi se odnosile i na advokate, jer pravosuđe tokom vanrednog stanja ne funkcioniše.

U komunikaciji sa Ministarstvom finansija, AK Beograda je istakla da najavljeni paket ekonomskih mera za zaštitu preduzetnika od posledica vanrednog stanja koji uključuje i subvencije u iznosu od 30.000,00 dinara mesečno, mora biti odobren i svim advokatima, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a, jer su svi advokati u uslovima vanrednog stanja ekonomski ugroženi - bez mogućnosti da u vanrednim okolnostima redovno obavljaju svoju profesionalnu delatnost i da ostvaruju prihode neophodne za egzistenciju.

Smatramo da bi se ovim merama ublažile štetne posledice vanrednog stanja u odnosu na svakog advokata i obezbedile elementarne pretpostavke za egzistenciju advokata u periodu tokom kojeg su zbog mera vanrednog stanja objektivno onemogućeni da se bave advokaturom, navodi se u saopštenju AK Beograda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 06.04.2020.
Naslov: Redakcija