Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona


Ministarstvo zdravlja sprovelo je, u periodu od 26. decembra 2016. do 24. januara 2017. godine, javnu raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U toku trajanja javne rasprave putem elektronske pošte pristiglo je ukupno 732 komentara.

Radna grupa koja je učestvovala u izradi Nacrta zakona analizirala je sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, i odlučila da: prihvati 163 predloga, da delimično prihvati 104 predloga i ne prihvati 465 predloga.

 Najčešće primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona bile su:

- da se razdvoji društvena briga za zdravlje na nivou autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zbog razlike u nadležnostima i vršenju osnivačkih prava, što je Radna grupa prihvatila;

- obezbeđivanje zapošljavanja zamene odsutnih zdravstvenih radnika i saradnika za vreme trajanja specijalizacije odnosno uže specijalizacije na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što je Radna grupa prihvatila;

- organizovanje i razvoj praćenja finansijskih tokova i potrošnje u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i formiranje Nacionalnog zdravstvenog računa, što je Radna grupa prihvatila;

- da načelo pristupačnosti posebno istakne pristupačnost zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom, što je Radna grupa prihvatila;

- da se iz Nacrta zakona brišu jedinice za uzimanje uzoraka zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, što je Radna grupa prihvatila;

- da klinike i instituti kao samostalne zdravstvene ustanove, kao i kliničko-bolnički centri moraju obezbediti samostalno laboratorijsku i drugu dijagnostiku, što je Radna grupa prihvatila;

- da Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju može organizovati organizacione jedinice na teritoriji Republike Srbije, što je Radna grupa prihvatila;

- da za direktora zdravstvene ustanove ne može biti izabrano lice koje je osuđivano odnosno protiv kojeg se vodi istraga, odnosno protiv kojeg je podignuta optužnica za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, što je Radna grupa prihvatila;

- da osnivač razrešava direktora zdravstvene ustanove pre isteka mandata sem u slučaju pravnosnažne osude na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, i ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo utvrđeno zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, što je Radna grupa prihvatila;

- da nadzorni odbor umesto jedanput, dva puta godišnje podnosi izveštaj o svom radu osnivaču, što je Radna grupa prihvatila;

- da Zdravstveni savet, pored toga što procenjuje kvalitet programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, vrši praćenje i procenu kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije, što je Radna grupa prihvatila;

- da Republičku stručnu komisiju obrazuje ministar, na predlog referentnih zdravstvenih ustanova, stručnih udruženja i komora zdravstvenih radnika, kao i visokoškolskih ustanova, što je Radna grupa prihvatila;

- da odluku o odobravanju specijalizacije i uže specijalizacije, u skladu sa planom stručnog usavršavanja u zdravstvenoj ustanovi donosi direktor, na predlog Stručnog saveta, a ne samostalno, što je Radna grupa prihvatila;

- da se u Nacrtu zakona komore izbrišu iz spiska institucija koje mogu vršiti kontinuiranu medicinsku edukaciju sa obrazloženjem da one vrše akreditaciju programa kontinuirane edukacije, što Radna grupa nije prihvatila iz razloga što je Nacrtom zakona predviđeno da Akreditaciju programa kontinuirane edukacije vrši Zdravstveni savet;

- da uz izdatu licencu, komora obezbeđuje zdravstvenom radniku i pečat koji sadrži broj licence i oblast rada za koju je zdravstveni radnik dobio licencu, što je Radna grupa prihvatila;

- da se u Nacrt zakona naziv komplementarna medicina zameni nazivom alternativna medicina, što Radna grupa nije prihvatila iz razloga što su termin komplementarna medicina predložili članovi Komisije za tradicionalnu medicinu, koji su bili konsultovani prilikom izrade Nacrta zakona;

- da se obdukcija obavezno vrši u slučaju smrti lica koje je u vreme nastupanja smrtnog ishoda bilo uključeno u kliničko ispitivanje lekova ili drugo medicinsko istraživanje, što je Radna grupa prihvatila;

- da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje sredstva za izvršenje sudskih odluka i obaveza prema poveriocima za zdravstvene ustanove čiji je osnivač, a koje su nastale u vreme vršenja osnivačkih prava, što je Radna grupa prihvatila.

Veliki broj predloga odnosi se na rešenja koja su već integrisana u Nacrt zakona, tako da te predloge Radna grupa nije prihvatala dok su pojedine sugestije i predlozi bili su od velikog značaja, ali nisu zakonska materija, te stoga nisu mogli biti integrisani u tekst Nacrta zakona. Ove primedbe iako označene kao odbijene za unošenje u Nacrt Zakona, biće integrisane u podzakonskim aktima koji će biti doneti u propisanim rokovima nakon usvajanja Zakona.

Svi predlozi i sugestije koji su bili u pravcu poboljšanja predloženog teksta Nacrta zakona i koji su u duhu koncepta na kojima se on zasniva ugrađeni su u zakon.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 10.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija