Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE: Oznaka "restriktivno" može se odnositi samo na dokumente vezane za platformu Srbije u pregovorima sa EU i to samo do otvaranja pregovora o konkretnom pitanju. Nova odredba "restriktivno", odnosi se samo na internu distribuciju akata, u okviru samih organa vlasti, a ne na ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od strane drugih subjekata


Vlada Republike Srbije donela je, 7. decembra 2016. godine, Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016), a koju Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao korisnu.

Novim izmenama otklanjanju se dileme koje su kod mnogih bile izazvane prethodnim izmenama i dopunama Uredbe o kancelarijskom poslovanju. Pomenute prethodne izmene, konkretno stav 3. člana 10, kojim je uvedena oznaka "službeno", kod mnogih su izazivale sumnju da je reč o nastojanju da se na nezakonit način uvede nov stepen tajnosti i ograniči pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Polazeći od toga je npr. Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije podneo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti tadašnje verzije Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 80/92, 45/2016).

Poverenik je, polazeći od toga da je trajanje postupka pred Ustavnim sudom izvesno veoma dugo, odlučio da se pismom obrati predsedniku Vlade Republike Srbije i zatraži da Vlada sama briše sporni stav 3. novog člana 10.

Upravo usvojenim izmenama Uredbe, Vlada je brisala stav 3. Isto tako, pojasnila je da se oznaka "restriktivno" može odnositi samo na dokumente vezane za platformu Srbije u pregovorima sa EU i to samo do otvaranja pregovora o konkretnom pitanju. Nova odredba "restriktivno", odnosi se samo na internu distribuciju akata, u okviru samih organa vlasti, a ne na ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od strane drugih subjekata. Shodno navedenom, ne može biti nikakvih eventualnih dilema u vezi s tim da se i u odnosu na pomenute dokumente, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja ostvaruje ili eventualno ograničava, isključivo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Izvor: Vebsajt Poverenika, 14.12.2016.
Naslov: Redakcija