Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE: POVERENIK ZATRAžIO UKLANJANJE OZNAKE “SLUžBENO” SA DOKUMENATA DRžAVNIH ORGANA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je predložio da vlada iz teksta Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 45/2016) što pre ukloni nedavno usvojene odredbe kojima se predviđa da se neki dokumenti označavaju oznakom "službeno".

Poverenik je naveo u saopštenju da su to odredbe koje se odnose na Ustavom utvrđeno pravo na obaveštenost, odnosno "prava na pristup informacijama u posedu vlasti".

"Fluidne, bez zakonskih kriterijuma nejasne i neprecizne formulacije 'osetljivi' i 'zahtevaju ograničenu distribuciju' i gramatički i logički i pravno upućuju na zaključak da se Uredbom 'uređuju' pitanja relevantna za ostvarivanje ustavnog prava na obaveštenost i to na način koji nije predvidjen nijednim zakonom", naveo je Poverenik u saopštenju.

Prema njegovim rečima, sporna odredba Uredbe ne samo da izaziva suvišne probleme u praksi, već stvara i pogrešnu sliku javnosti o transparentnosti rada Vlade, odnosno administracije, zbog čega bi Vlada trebalo što pre da ih ukloni iz teksta Uredbe.

Kako se navodi u saopštenju, to se ne odnosi na Zakonom o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) utvrđenih oznaka, poput oznaka "interno", "poverljivo", "strogo poverljivo" i "službena tajna".

Vlada Srbije saopštila je ranije da oznaka "službeno" na dokumentima državnih organa nije oznaka tajnosti kao i da je svaki akt koji je obeležen na taj način moguće dobiti kao informaciju od javnog značaja.

Kako je objašnjeno iz vlade, sa "službeno" se obeležavaju akti i predmeti organa državne uprave koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, a sama oznaka je internog karaktera i primenjuje se isključivo unutar državnog organa.

Izvor: Blic, 15.08.2016.
Naslov: Redakcija