Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POLICIJI: PREDVIđENA JE PODELA NA POLICIJSKE I DRżAVNE SLUżBENIKE, KOJI ćE IMATI DRUGAčIJI STATUS I OVLAšćENJA. UVODE SE DVA NOVA SEKTORA, SEKTOR ZA STRATEšKO PANIRANJE I EVROPSKE INTEGRACIJE I SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, ALI I IZDVAJANJE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE VAN MUP-A


Predlog zakona o policiji biće pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije najverovatnije do kraja 2015. godine. Nacrt zakona predviđa reorganizaciju policije, ali uspostavljanje drugačijeg sistema odgovornosti. Nezavisni stručnjaci pozdravili su deo rešenja, ali izneli i niz primedbi.

Nisu svi u policiji policajci. To je jedna od najvećih novina u Nacrtu zakona, koja predviđa podelu na policijske i državne službenike, koji će imati drugačiji status i ovlašćenja. Nacrt zakona predviđa i uvođenje dva nova sektora, za evropske integracije, međunarodnu saradnju i planiranje i sektor za ljudske resurse, ali i izdvajanje sektora za vanredne situacije van MUP-a.

"To je potpuna promena i načina rada ali i svesti. To je nešto što je ministar imao viziju da se desi. Ali ono što je sada teško i dosta naših diskusija na sektorskim sastancima se svodilo na to kako to sprovesti u delo. I to je jako teško, jer je problematika ogromna", navodi specijalni savetnik ministra policije Amadeo Votkins.

Nacrt zakona predviđa veća ovlašćenja sektora za unutrašnju kontrolu, ali kao i sektor za ljudske resurse, ne omogućava punu nezavinost tog tela i ostavlja mogućnost političkog uticaja, kažu nezavisni stručnjaci.

Deo nedostajućih rešenja biće utvrđen podzakonskim aktima, a organizacije civilnog društva posebno su zainteresovane za ona koja se osnose na zaštitu prava građana.

"Meni se čini da će ovaj put podzakonski akti biti spremni na vreme, jer su mnogi od njih već urađeni u okviru nekih projekata, na kojima MUP sarađuje sa međunarodnom zajednicom. Ono što mene brine je da će biti doneti van konsultacija sa zaintertesovanom javnošću, pre svega OCD-a i nezavisnim državnim organima, koji itekako imaju interes da se uključe u raspravu, npr o bezbednosnoj proveri", kaže Sonja Stojanović Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Prema Pravilniku o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015), koji je već donet, bezbedosnoj proveri biće podvrgnuti ne samo oni koji žele da se zaposle u policiji, kao do sada, već i oni koji tamo već rade. Zbog opasnosti da se dođe do velike količine podataka bez kontrole, postoji zahtev da se ovo pitanje uredi posebnim zakonom za ceo sektor bezbednosti.

Inače, Nezavisni policijski sindikat Srbije zatražio je od Ustavnog suda ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika, koji je na snazi od 29. novembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt N1 info, Nikola Radišić, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija