Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: PREDVIđEN JE PRENOS DELA OVLAšćENJA U POSTUPKU IZVRšENJA SA SUDOVA U NADLEżNOST JAVNIH IZVRšITELJA. JAVNI IZVRšITELJ ćE MORATI DA IMA POLOżEN NE SAMO ISPIT ZA IZVRšITELJE, VEć I PRAVOSUDNI ISPIT. IZVRšITELJI VIšE NEćE DONOSITI ZAKLJUčKE, VEć ćE KAO I SUDOVI DONOSITI REšENJA, NA KOJA ćE MOćI DA SE IZJAVI żALBA I PRIGOVOR


Predlogom Zakona o izvršenju i obezbeđenju povećava se nadležnost izvršitelja, ali i propisuje njihova stroža kontrola i bolja zaštita dužnika, izjavila je zamenica predsednika Komore izvršitelja, Svetlana Manić.

Predlogom zakona, koji se nalazi pred poslnicima Narodne skupštine Republike Srbije u okviru Devete sednice Drugog redovnog zasedanja, predviđena je i izmena samog naziva izršitelj u javni izvršitelj.

"Izvršitelji će biti javni izvršitelji čime se potencira da obavljaju posao od opšteg interesa. Da bi obavljao svoj posao on će morati da ima položen ne samo ispit za izvršitelje, već i pravosudni ispit što ranije nije bio slučaj", rekla je Manić.

Ona je kao najvažniju novinu istakla da će izvršitelji imati šire nadležnosti, kao i da više neće donositi zaključke, već će kao i sudovi donositi rešenja. Na takva rešenja, kako je istakla, građani dobijaju efikasniju mogućnost žalbe i prava na prigovor.

"Jedna od najvećih zamerki na važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon) je nedovoljna zaštita prava dužnika, kao i da nema dovoljno pravnih lekova. Sada pravo žalbe omogućava dvostepenost, a u pojedinim slučajevima i trostepenost postupka", rekla je Manić.

Kod komunalnih postupaka, Predlogom zakona propisano je, da prigovor može da odloži izvršenje i da izvršenje ne može da se sprovede bez pravosnažnog rešenja, što ranije nije bio slučaj.

Međutim, iz Zakona je izbačena opomena pred utuženje, što je bila poslednja mogućnost da potrošač komunalnih usluga reši direktno problem sa preduzećem.

Svetlana Manić je istakla i da je proširen krug disiplinskih povreda izvršitelja, koji će zbog težih povreda odgovarati pred Ministarstvom pravde, a za lakše pred Komorom izvršitelja.

Novina Predloga zakona je i da se težim disciplinskim prekršajem smatra ukoliko dužnik izgubi neko procesno pravo, usled radnji izvršitelja u dostavi rešenja.

Po Predlogu zakona i dalje ostaje dostava putem oglasne table suda, ali su sada izvršitelji obavezni da dostave rešenje, a ne kao ranije poštari.

Manić je rekla i da građani mogu da očekuju jeftiniji postupak izvršenja, jer će državni organi ubuduće dostavljati tražena dokumenta besplatno, ali i zbog toga što Ministarstvo pravde sprema nove, jeftinije tarife za rad izvršitelja.

Izvor: Vebsajt Komore izvršitelja, 13.12.2015.
Naslov: Redakcija