Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Ministarstvo prosvete obećava SANU, KONUS-u i Savetu za visoko obrazovanje da autonomija visokoškolskih ustanova neće biti ugrožena, te da će za stručna tela birati najbolje kandidate i stručnjake


Neki fakulteti i visoke škole akreditovani su bez adekvatnih prostornih i kadrovskih uslova, a stotine profesora rade u više ustanova, mimo akreditacione norme. Time se direktno onemogućava da više od 1.000 mladih profesora i docenata nađe mesto u sistemu visokog obrazovanja. To je utvrđeno nasumičnom proverom akreditacija.

Ovo je deo pisma koje je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević uputio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Konferenciji univerziteta Srbije i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, kao odgovor na njihov dopis u kome traže hitnu izmenu tek usvojenog Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Zakon) ili pisanje novog. Akademici Vladimir Kostić, predsednik SANU, Vladimir Bumbaširević, predsednik KONUS-a i rektor Univerziteta u Beogradu, i prof. dr Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, upozorili su prošle nedelje ministra da novi Zakon, većim uticajem izvršne vlasti, urušava autonomiju univerziteta i fakulteta.

Potpisnici su tada obavestili ministra o uznemirenosti akademske zajednice i ponudili saradnju na pisanju amandmana na tek usvojeni zakon ili pisanje potpuno novog Zakona.

Ministar u svom odgovoru nije ponudio opciju izmena postojećeg propisa, tvrdeći da autonomija visokoškolskih ustanova neće biti ugrožena.

- Usvajanju Zakona prethodila je obuhvatna javna rasprava, a radnu grupu koja je pripremila Nacrt zakona činili su i predstavnici akademske zajednice - navodi Šarčević u pismu. - U postupku formulisanja Predloga zakona učestvovala su 22 tela i institucije, a u zakonodavnom postupku važnu ulogu imaju Narodna skupština i njeni resorni odbori. U narednom periodu očekuje nas konstituisanje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela.

Šarčević obećava da će za ova tela odabrati najbolje kandidate i najeminentnije stručnjake iz različitih naučnih polja. Konstituisanje ovih tela, dodaje, ni na koji način neće umanjiti autonomiju visokoškolskih ustanova, već će značajno doprineti podizanju kvaliteta postupka akreditacije, transparentnosti procesa i kvalitetu visokog školstva u celini. Akademska zajednica nezadovoljna je što će sada članove birati Vlada, a ne Narodna skupština Republike Srbije, kao što je bilo do sada. Zameraju i što je povećan broj predstavnika izvršne vlast, a smanjen broj predstavnika akademske zajednice.

Ministar Šarčević je najavio da će u prvoj polovini 2018. godine biti pripremljeni nacrti zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i finansiranju visokog obrazovanja. Prema njegovim rečima, Ministarstvo u ovom važnom poslu računa na saradnju sa SANU, KONUS-om i Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 14.11.2017.
Naslov: Redakcija