Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: U toku je uručenje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2017. godinu. Zakonski rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja


U toku je uručenje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2017. godinu, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srbije.

Ova vrsta poreza plaća se za svaki komad oružja.

Za automatsku pušku porez iznosi 12.920 dinara, a za poluautomatsku 5.180 dinara.

Za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, porez je 3.500 dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje - 17.450 dinara.

Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 105/2016 - usklađeni din. izn.) je propisano da je rok za plaćanje ove poreske obaveze 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Kako se podseća, prema Zakonu obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje utvrđuje se rešenjem nadležni poreski organ, a na osnovu podataka koje mu dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao oružni list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.09.2017.
Naslov: Redakcija